Chemap Agro s.r.o.

linuron

Linuron působí systémově a je přijímán podzemními i nadzemními částmi rostlin.
3-(3,4-dichlorfenyl)-1- methoxy-1-methylmočovina

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

Proseeds
detail