Chemap Agro s.r.o.

pyridaben

2-terc-butyl-5-[(4-terc- butylbenzyl)sulfanyl]-4- chlorpyridazin-3(2H)-on

Druh

Insekticid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

SANMITE 10 SC
Polní dny Sója 2020
detail