BASF
BASF
BASF

AGRA

Skvrnitosti listů jahodníku

Latinský název: Mycosphaerella fragariae, Diplocarpon earliana
Slovenský název: Drobnoplodka jahodová
Německý název: Weissfleckenkrankheit der Erdbeere
Anglický název: Leaf spot of strawbery
Limagrain

Hostitelské rostliny

Jahody

Popis

I když se ve skutečnosti jedná o dvě odlišné choroby, příznaky jsou velmi podobné a ochrana shodná. V obou případech se jedná o okrouhlé skvrny, které jsou výrazně červenofialově lemovány a uvnitř zasychají. U tzv. bílé skvrnitosti listů jsou skvrny drobnější (maximálně 3 až 4 milimetry), se světlým nekrotickým pletivem uvnitř, u tzv. fialové skvrnitosti listů jsou skvrny větší, s hnědými středy. Počet skvrn se postupně zvětšuje, jednotlivé skvrny se spojují a listy zasychají. Napadány mohou být i listové řapíky nebo květní stonky, kde skvrny mají protáhlý tvar.

Chemická ochrana

Ošetření se provádí po sklizni plodů. V případě potřeby se ošetření jednou až dvakrát opakuje, a to v intervalech 10 až 14 dnů.

Fungicidy

KUPRIKOL 50    |  MERPAN 80 WG  Koupit přípravek  |  SCORE 250 EC  Koupit přípravek  | 
skvrnitost listů jahodníku (foto Jaroslav Rod)

skvrnitost listů jahodníku (foto Jaroslav Rod)

detail