Chemap Agro s.r.o.

MERPAN 80 WG

Účinná látka

Balení

200 g, 5 kg

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu určený k ochraně jádrovin, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

MERPAN 80 WG

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2 - Při aplikaci do okrasných rostlin > 150 cm SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (méně nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

SPe3 - Pro aplikaci do okrasných rostlin < 150 cm SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do jádrovin: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do okrasných rostlin > 150 cm SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 16 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Účinná látka captan je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačující růst mycelia a sporulaci houbových patogenů rostlin. Merpan 80 WG účinkuje proti širokému spektru listových chorob ovocných stromů, révy vinné, zeleniny, okrasných rostlin a trávníků. Dále je vhodný k moření osiva lesních dřevin, cibulí tulipánů, gladiol a okurek. Je možné ho použít k desinfekci půdy proti padání klíčních rostlin.

Spektrum účinnosti

Alternariová skvrnitost listů - Alternaria spp., hořká hniloba - Glomerella cingulata, černá hniloba - Physalospora obtusa, botryosphaeriová hniloba - Botrysphaeria ribis, skvrnitost listů - Mycosphaerella pomi, muší skvrnitost - Microthyriella rubi, padlí jabloňové - Podosphera leucotricha, strupovitost jabloní - Venturia inaequalis, sazovitá skvrnitost - Gloeodes pomigena, plíseň okurková - Pseudoperenospora cubensis, perenospora révy vinné - Plasmopara viticola, plíseň šedá - Botrytis cinerea. černá skvrnitost - Phomopsis viticola, a patogenů rodu Guignardia spp., Monilinia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhisoctonia spp.

Doporučení

Jádroviny

Přípravek Merpan 80 WG aplikujte 2-3 x před květem od fenologické fáze "myšího ouška", další ošetření provádějte podle průběhu počasí a infekčního tlaku v intervalech 5-10 dní. Kombinace s Rubiganem, Systhane 12 EC a Trifmine 30 WP jsou pro včely škodlivé! Ošetření jabloní v září cca měsíc před sklizní, výrazně omezují výskyt chorob skladovaného ovoce (moniliová, peniciliová, gleospóriová hniloba a strupovitost) a snižuje infekční tlak v následující sezoně.

Do postřiku a zvláště v období bohatém na dešťové srážky, do postřikové tekutiny přidejte 0,25-0,35 l/ha Agrovitalu, který zvýší odolnost proti smytí, sníží úlet postřiku a zajistí ochranné krytí.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
okrasné rostliny < 150 cm
4
4
4
4
jádroviny
10
6
6
6
okrasné rostliny > 150 cm
16
6
6
6

Okrasné a ovocné školky

Dávka vody: 200–600 l vody/ha

Počet aplikací: max. 6× za vegetaci

Interval mezi aplikacemi: 7 dnů

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné rostliny 50–150 cm
6
6
6
6
ovocné a okrasné rostliny >150 cm
20
14
10
6

Při aplikaci do ovocných a okrasných rostlin 50–150 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Při aplikaci do ovocných a okrasných rostlin > 150 cm: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.  

Návod k použití

Rovnoměrné a dokonalé pokrytí porostu postřikem. Vhodný do kombinací se systémovými fungicidy. Použití v systémech integrované ochrany. Mísitelný s řadou insekticidů a akaricidů.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně 28 1,5 kg 1000 l max. 6×
Jabloň Strupovitost jabloně 28 1,5 kg 1000 l max. 6×
Okrasné rostliny Skvrnitost listů AT 0,2 % 200–600 l max. 3×
Okrasné škoky Skvrnitost listů Interval mezi aplikacemi 7 dnů AT 0,2 % 200–600 l max. 6x, Minor. reg.:SRS
Ovocné školky Skvrnitost listů Interval mezi aplikacemi 7 dnů AT 0,2 % 200–600 l max. 6x, Minor. reg.:SRS
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup
DuPont
Prograin-Zia s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
4%
2%
21%
3%
51%
detail