Chemap Agro s.r.o.

MERPAN 80 WG

Účinná látka

Balení

200 g, 5 kg

Charakteristika

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu určený k ochraně jádrovin, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

MERPAN 80 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2 - Při aplikaci do okrasných rostlin > 150 cm SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (méně nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

SPe3 - Pro aplikaci do okrasných rostlin < 150 cm SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do jádrovin: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Pro aplikaci do okrasných rostlin > 150 cm SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 16 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Působení

Účinná látka captan je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačující růst mycelia a sporulaci houbových patogenů rostlin. Merpan 80 WG účinkuje proti širokému spektru listových chorob ovocných stromů, révy vinné, zeleniny, okrasných rostlin a trávníků. Dále je vhodný k moření osiva lesních dřevin, cibulí tulipánů, gladiol a okurek. Je možné ho použít k desinfekci půdy proti padání klíčních rostlin.

Spektrum účinnosti

Alternariová skvrnitost listů - Alternaria spp., hořká hniloba - Glomerella cingulata, černá hniloba - Physalospora obtusa, botryosphaeriová hniloba - Botrysphaeria ribis, skvrnitost listů - Mycosphaerella pomi, muší skvrnitost - Microthyriella rubi, padlí jabloňové - Podosphera leucotricha, strupovitost jabloní - Venturia inaequalis, sazovitá skvrnitost - Gloeodes pomigena, plíseň okurková - Pseudoperenospora cubensis, perenospora révy vinné - Plasmopara viticola, plíseň šedá - Botrytis cinerea. černá skvrnitost - Phomopsis viticola, a patogenů rodu Guignardia spp., Monilinia spp., Phoma spp., Phytophthora spp., Pythium spp., Rhisoctonia spp.

Doporučení

Jádroviny

Přípravek Merpan 80 WG aplikujte 2-3 x před květem od fenologické fáze "myšího ouška", další ošetření provádějte podle průběhu počasí a infekčního tlaku v intervalech 5-10 dní. Kombinace s Rubiganem, Systhane 12 EC a Trifmine 30 WP jsou pro včely škodlivé! Ošetření jabloní v září cca měsíc před sklizní, výrazně omezují výskyt chorob skladovaného ovoce (moniliová, peniciliová, gleospóriová hniloba a strupovitost) a snižuje infekční tlak v následující sezoně.

Do postřiku a zvláště v období bohatém na dešťové srážky, do postřikové tekutiny přidejte 0,25-0,35 l/ha Agrovitalu, který zvýší odolnost proti smytí, sníží úlet postřiku a zajistí ochranné krytí.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
okrasné rostliny < 150 cm
4
4
4
4
jádroviny
10
6
6
6
okrasné rostliny > 150 cm
16
6
6
6

Okrasné a ovocné školky

Dávka vody: 200–600 l vody/ha

Počet aplikací: max. 6× za vegetaci

Interval mezi aplikacemi: 7 dnů

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné rostliny 50–150 cm
6
6
6
6
ovocné a okrasné rostliny >150 cm
20
14
10
6

Při aplikaci do ovocných a okrasných rostlin 50–150 cm: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Při aplikaci do ovocných a okrasných rostlin > 150 cm: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.  

Návod k použití

Rovnoměrné a dokonalé pokrytí porostu postřikem. Vhodný do kombinací se systémovými fungicidy. Použití v systémech integrované ochrany. Mísitelný s řadou insekticidů a akaricidů.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrušeň Strupovitost hrušně 28 1,5 kg 1000 l max. 6×
Jabloň Strupovitost jabloně 28 1,5 kg 1000 l max. 6×
Okrasné rostliny Skvrnitost listů AT 0,2 % 200–600 l max. 3×
Okrasné školky Skvrnitost listů Interval mezi aplikacemi 7 dnů AT 0,2 % 200–600 l max. 6x, Minor. reg.:SRS
Ovocné školky Skvrnitost listů Interval mezi aplikacemi 7 dnů AT 0,2 % 200–600 l max. 6x, Minor. reg.:SRS
detail