Chemap Agro s.r.o.

Klíněnka jírovcová

Latinský název: Cameraria ohridella (Deschka & Dimic)
Německý název: Rosskastanienminiermotte
Anglický název: Horse chestnut leaf-miner
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Vzpřímenkovití - Gracillariidae

Hostitelské rostliny

Jírovec maďál

Škodlivost

V posledních několika letech se na našem území začal šířit pravděpodobně mimoevropský motýlek, který napadá především jírovec maďal. Minování většího množství larviček způsobuje předčasný opad listů kaštanů a způsobuje tím především estetické škody, protože pohled na jírovec opadaný uprostřed léta je poněkud tristní. Jírovec je však dřevina, která pochází ze středomořské oblasti a proto je uzpůsobena k tomu aby využila k tvorbě zásobních látek především vlhkost z počátku jara a léta. Případná defoliace v pozdějším období by proto neměla mít na rostlinu negativní vliv, což potvrdila řada pokusů.

Hospodářský význam

Při postupném rozšiřování způsobuje stále významnější škody na jírovcích. Způsobuje až úplný opad listů.

Popis

Dospělci dorůstají délky 2–3 mm. Rozpětí křídel je 5-6 mm. Křídla jsou červenohnědá s třemi příčnými proužky.

Larva je žlutá, apodní s výrazným vroubkováním těla. Dorůstá délky 3–4 mm.

Životní cyklus

Motýlci se objevují zpravidla od poloviny dubna. Po rojení kladou samičky vajíčka na svrchní stranu listů. Z nich se líhnou larvičky, které se zavrtávají do listu kde vyžírají vnitřní pletiva. Za asi 30 dní se kuklí. A za dalších 14 dní se líhne další generace. Celkem má klíněnka za rok 3, maximálně 4 generace. Po opadu listů v nich část kukel posledních generací zůstává a přečkává do dalšího roku.

Ekologie

Podle údajů Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích nebylo dosud pozorováno větší napadení u kultivarů Aesculus x carnea, A. parvifloraA. arguta. Na rostlinách A. x carnea housenky odumíraly na počátku vývoje.

Nepřímá ochrana

Doporučované shrabování listí je poměrně bezvýznamné, protože jediným efektem je posunutí prvotního napadení na pozdější dobu. Listy by měly být odstraněny co nejdříve po opadu, protože po zetlení z nich kukly mohou vypadnout.

Spolu s kuklami klíněnky jsou likvidováni také její parazitoidi. Parazitace je však vzhledem k mimoevropskému původu škůdce nevýznamná a dosahuje jen několika málo procent.

Chemická ochrana

Insekticidní postřik kmenů a korun stromů.

Poznámky

Více inforamcí také na: http://klinenka.unas.cz/

Insekticidy

DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  VERTIMEC 1.8 EC  Koupit přípravek  | 
detail