Chemap Agro s.r.o.

Křísek zelenavý

Latinský název: Empoasca flavescens (Fabr.)
Německý název: hellgrüne Zwergzikade
Anglický název: green frog fly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád:Auchenorrhyncha

Hostitelské rostliny

Ovocné a jiné listnaté dřeviny, Brambory

Škodlivost

Na líci listů ovocných stromů, hlavně jabloní, bělavě žluté skvrnky. Nejprve se objevují kolem hlavní žilky, později po celé listové ploše.

Hospodářský význam

Při silném napadení ovoce špatně vyzrává. Po několik let za sebou opakované napadení ve větší intenzitě způsobuje oslabení dřevin a snížení ročních přírůstků.

Popis

Dospělci mají protáhlé štíhlé tělo, 3,5-4 mm dlouhé, žlutozelené. Hlava je dopředu úhlovitě povytažená a je širší než přední část hrudi. Průsvitné krovky přesahují svou délkou zadeček.

Životní cyklus

Dospělci i larvy a nymfy sají na spodní straně listů od července do podzimu. Do roka se vyvine několik od sebe nezřetelně oddělených pokolení. Biologie kříska zelenavého není dostatečně prozkoumána.

Podobně na jabloních a třešních škodí křísek bělostný (Cicadella stellulata) a na jabloních a peckovinách křísek šípkový (Typhlocyba rosae).
Ilustrativní foto křísa na obilí

Ilustrativní foto křísa na obilí

detail