Chemap Agro s.r.o.

Květilka obilná

Latinský název: Delia coarctata
Slovenský název: Kvetárka obilná
Německý název: Brachfliege
Anglický název: wheat bulb fly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Květilkovití - Anthomiidae

Hostitelské rostliny

Obilniny mimo ovsa

Škodlivost

Larva svým žírem ničí jednotlivé odnože, čímž se snižuje počet odnoží na rostlinu. Nižší počet stébel na 1 ha se pak projeví ztrátami na výnosech. Významnější ztráty bývají častěji u málo odnožujících odrůd, u řídkých a pozdě vzešlých porostů pšenice. Jařiny jsou napadány zřídka. Na některých lokalitách bývají pravidelné škodlivé výskyty.

Popis

Larvy bílé apodní acephalní (beznohé a bez hlavové kapsule). Konec zadečku je zešikmený. Nese 6 párů masitých výrůstků, z nichž střední jsou nejvyšší a se dvěma hroty

Životní cyklus

Přezimují vajíčka v půdě. Larvy se líhnou v únoru až dubnu. Vyžírají srdéčka a výhonky. Během svého života zničí několik odnoží. Larva se kuklí v půdě v kořenovém balu živné rostliny. Dospělci létají v květnu a červnu, přibližně v době květu žita. Samičky po 3–4 týdnech kladou vajíčka (až 40 vajec) mělce do půdy, přednostně na pole s řídkou vegetací a s kyprou půdou.

Insekticidy

SIGNAL 300 ES    | 
detail