Chemap Agro s.r.o.

Píďalka podzimní

Latinský název: Operophtera brumata (L.)
Slovenský název: Piadivka jesenná
Německý název: Kleiner Frostspanner
Anglický název: Winter moth, March moth

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Píďalkovití - Geometridae

Hostitelské rostliny

Třešně, meruňky, slivoně, jabloně aj. listnaté dřeviny, okrasné rostliny.

Škodlivost

Na jaře požerky na mladých listech, květních poupatech, květech i plodech ovocných dřevin. V listech vykousané zpočátku drobné otvory, které se postupně zvětšují až zůstávají jen silnější žebra.

Hospodářský význam

Škodí hlavně na jaře. V některých letech přemnožení způsobuje holožíry. Gradace někdy trvá i několik let.

Popis

Přední křídla samečků jsou světle hnědá s tmavší kresbou. Zadní křídla světle šedá. Samečci měří v rozpětí křídel 3 cm. Samičky mají křídla zakrnělá, neschopná letu. Jsou hnědošedé a měří 8-10 mm.

Vajíčka jsou tupě oválná, 0,8 mm dlouhá s jemnou síťovou skulpturou, zpočátku světle zelená, později oranžová, před líhnutím tmavá.

Housenky jsou zelenavé až hnědavé. Po stranách mají 3 bílé a na hřbetě jeden tmavozelený pás. Dorůstají délky 3 cm.

Životní cyklus

Samičky pozdě na podzim šplhají po kmenech stromů a kladou převážně jednotlivě na větve a větvičky vajíčka. Housenky se líhnou v době rašení pupenů. Vykusují pupeny, květy a rašící lístky, později starší listy i plody. Listy i květenství spřádají a zdržují se uvnitř smotků. Ožírají i plody a základy pecek a jader, zvláště u třešní, slivoní a jabloní. V červnu se kuklí, většinou v půdě. Dospělci se líhnou v pozdním podzimu.

Ekologie

K přemnožení píďalek přispívá vlhké a chladné léto a dlouhý mírně vlhký podzim s nedlouhým obdobím mrazu. Naopak horký a suchý rok působí nepříznivě.

Nepřímá ochrana

Lepové pásy


1)Lepové pásy se umísťují na kmeny stromů podle návodu. Pásy se umísťují nejpozději v první polovině října. Snímají se v únoru.

2)Lepidlo se nanáší na kmeny dřevin nejpozději v první polovině října. Nanáší se špachtlí ve výšce 1-1,5 m nad zemí v souvislé 1-2 mm tlusté vrstvě v podobě 8-10 cm širokého prstence. Kůra dřevin před nanášením lepu musí být důkladně očištěna a uhlazena.

3)Lepovými pásy nebo nátěry musí být současně opatřeny i kolíky umístěné u dřevin. Lepové pásy i nátěry musejí být pravidelně kontrolovány a zbavovány přilepeného hmyzu i mechanických nečistot. Jsou-li silně znečištěny, je nutné je obnovit.

Insekticidy

DELFIN WG    |  EXIREL    |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    | 
píďalka podzimní - poškození listů třešně (foto Jaroslav Rod)

píďalka podzimní - poškození listů třešně (foto Jaroslav Rod)

píďalka podzimní - poškození plůdku třešně  (foto Jaroslav Rod)

píďalka podzimní - poškození plůdku třešně (foto Jaroslav Rod)

detail