Chemap Agro s.r.o.

Výkladový slovník

A B C Č D É E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

integrovaná ochrana rostlin

soubor vzájemně se doplňujících agrotechnických, biologických, chemických a fyzikálních metod, které bez nežádoucích vedlejších negativních ekologických a toxikologických vlivů, ve svém komplexu dlouhodobě regulují populace škodlivých činitelů, definice FAO: systém regulace četností populací škodlivých činitelů, který využívá všech metod regulace četnosti populací škodlivých činitelů s ohledem na ekologické, ekonomické, toxikologické a hygienické požadavky, se záměrem udržet populace škodlivých činitelů na tolerovatelné úrovni, při preferování a vědomém využívání přirozených metod regulace populační hustoty škodlivých činitelů,
IGC
ISO
IWC
Agronutrition
detail