Chemap Agro s.r.o.

BFA1-14

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

réva

400–1000 l/ha

(max. 600 l/ha do BBCH 61)

postřik, rosení

4× za rok

7 dnů

Přípravek dosahuje proti plísni révové průměrné účinnosti.

Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučovaného rozmezí (400–1000 l/ha), snižujeme úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

réva

6

6

6

6

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Réva vinná Plíseň révová 16–61 BBCH 14 2,7 l 400–600 l hrozny moštové, hrozny stolní
Réva vinná Plíseň révová 61–69 BBCH 14 4,5 l 400–1000 l hrozny moštové, hrozny stolní
detail