BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

RAXIL STAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6:Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

1,0–5,0 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení

Minoritní registrace - oves nahý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

oves nahý

1,0–5,0 l/t

moření

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha, hnědá skvrnitost ječmene primární infekce
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha, hnědá skvrnitost ječmene primární infekce
Oves jarní Sněť ovesná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t pouze oves nahý, výsevek 200 kg/ha, max 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail