Chemap Agro s.r.o.

RAXIL STAR

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy.
SPe6:Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen

1,0–5,0 l/t

moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení

Minoritní registrace - oves nahý

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

oves nahý

1,0–5,0 l/t

moření

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha, hnědá skvrnitost ječmene primární infekce
Ječmen jarní Pruhovitost ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Sněť prašná ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha, hnědá skvrnitost ječmene primární infekce
Ječmen ozimý Fuzariozy klíčních rostlin moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Pruhovitost ječná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Ječmen ozimý Plíseň sněžná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t výsevek 200 kg/ha
Oves jarní Sněť ovesná moření AT 0,5 l/t 1,0–5,0 l/t pouze oves nahý, výsevek 200 kg/ha, max 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail