Chemap Agro s.r.o.

ACTIVUS SC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ječmen ozimý, pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 15 m, při 75 % redukci na 7 m a při 90 % redukci na 4 m.
- Kukuřice: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 7 m a při 90 % redukci na 4 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 10 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci dodržte 5 m.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: penízek rolní, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, zemědým lékařský, chundelka metlice (do BBCH 11), konopice polní, mák vlčí, svízel přítula, ptačinec žabinec, hluchavky, rozrazily, violky, lipnice roční.

Méně citlivé plevele: výdrol řepky, nepatrnec rolní, psárka polní, chundelka metlice (od BBCH 11).
Přípravek se v kukuřici aplikuje v růstové fázi plodiny BBCH 10–13 tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. list vyvinutý.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Přípravek se v ozimých obilninách aplikuje na podzim v růstové fázi plodiny BBCH 10–13 tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý.

Růstová fáze plevelů: v růstové fázi BBCH 10–13 tj. první list vystoupil z koleoptile, dělohy plně rozvinuty až do fáze 3 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty.

Na lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty se aplikace přípravku Activus SC nedoporučuje!

Pokud po aplikaci přípravku následují silné srážky, nelze vyloučit splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a v kukuřici cukrové.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny a orbě do hloubky min. 20 cm není omezena volba následných plodin. Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných meziplodin a řepky ozimé.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek Activus SC se aplikuje pozemně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
30
15
7
4
kukuřice
30
14
7
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ječmen ozimý, pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé, kukuřice
15
10
5
5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
Kukuřice POST AT 4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
Tritikale ozimé POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
Žito ozimé POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail