Chemap Agro s.r.o.

ACTIVUS SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ječmen ozimý, pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 15 m, při 75 % redukci na 7 m a při 90 % redukci na 4 m.
- Kukuřice: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 7 m a při 90 % redukci na 4 m.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 10 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci dodržte 5 m.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: penízek rolní, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, zemědým lékařský, chundelka metlice (do BBCH 11), konopice polní, mák vlčí, svízel přítula, ptačinec žabinec, hluchavky, rozrazily, violky, lipnice roční.

Méně citlivé plevele: výdrol řepky, nepatrnec rolní, psárka polní, chundelka metlice (od BBCH 11).
Přípravek se v kukuřici aplikuje v růstové fázi plodiny BBCH 10–13 tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. list vyvinutý.

Doporučení

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Přípravek se v ozimých obilninách aplikuje na podzim v růstové fázi plodiny BBCH 10–13 tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý.

Růstová fáze plevelů: v růstové fázi BBCH 10–13 tj. první list vystoupil z koleoptile, dělohy plně rozvinuty až do fáze 3 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty.

Na lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty se aplikace přípravku Activus SC nedoporučuje!

Pokud po aplikaci přípravku následují silné srážky, nelze vyloučit splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a v kukuřici cukrové.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny a orbě do hloubky min. 20 cm není omezena volba následných plodin. Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných meziplodin a řepky ozimé.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek Activus SC se aplikuje pozemně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé
30
15
7
4
kukuřice
30
14
7
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ječmen ozimý, pšenice ozimá, triticale ozimé, žito ozimé, kukuřice
15
10
5
5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
Kukuřice POST AT 4 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
Tritikale ozimé POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
Žito ozimé POST BBCH 10–13, tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý AT 4 l 200–400 l max. 1×, na podzim
detail