BASF
BASF
BASF

AGRA

ARRAT

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3-Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - laskavce, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, merlíky, ptačinec žabinec, chrpa modrák, rdesna, hořčice rolní, ředkev ohnice, penízek rolní, heřmánky, konopice rolní, hluchavky, opletka obecná; pcháče.
Plevele méně citlivé - zemědým lékařský, mák vlčí, violka rolní.

Doporučení

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu, na jaře .
Růstová fáze plodin v době ošetření:
kukuřice - BBCH 12–16, tj. 2–6 listů;
ječmen jarní, pšenice ozimá - od 9 listů do konce odnožování, tj. BBCH 19–29;
ječmen ozimý, žito ozimé - ve fázi odnožování, tj. BBCH 21–29.

Růstové fáze plevelů: od 1. listu do 4 pravých listů, tj. BBCH 11–14, max. 6 pravých listů, tj. BBCH 16.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po ošetření žita ozimého a ječmene ozimého tank-mixem ARRAT + Dash HC nelze vyloučit projevy fytotoxicity - deformace rostlin.
Při použití přípravku v žitě ozimém a ječmeni ozimém nelze vyloučit nepříznivý vliv na kvalitu výnosu ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Vliv přípravku na klíčivost jednotlivých odrůd ječmene ozimého a žita ozimého konzultujte s držitelem registrace.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku ARRAT + Dash HC.
Přípravek ARRAT je nutné použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Dash HC, v souladu s návody na jejich použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Čirok POST BBCH 12-16, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,15-0,2 kg + 1,0 l Dash HC 200–300 l čirok dvoubarevný, max. 1× minor. reg.: ÚKZÚZ
Ječmen jarní POST BBCH 19–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
Ječmen ozimý POST BBCH 21–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
Jílek mnohokvětý POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Jílek vytrvalý POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Kostřava červená POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Kostřava luční POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Kukuřice POST od 2. listu do 6. listu, plevele 2-4 listy (max. 6) AT 0,15 kg + 1,0 l Dash HC 200-300 l
Lipnice luční POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Pšenice ozimá POST BBCH 19–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
Srha laločnatá POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Trávy POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty mezirodové hybridy Festulolium, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Žito ozimé POST BBCH 21–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
detail