Chemap Agro s.r.o.

ARRAT

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3-Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - laskavce, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, merlíky, ptačinec žabinec, chrpa modrák, rdesna, hořčice rolní, ředkev ohnice, penízek rolní, heřmánky, konopice rolní, hluchavky, opletka obecná; pcháče.
Plevele méně citlivé - zemědým lékařský, mák vlčí, violka rolní.

Doporučení

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu, na jaře .
Růstová fáze plodin v době ošetření:
kukuřice - BBCH 12–16, tj. 2–6 listů;
ječmen jarní, pšenice ozimá - od 9 listů do konce odnožování, tj. BBCH 19–29;
ječmen ozimý, žito ozimé - ve fázi odnožování, tj. BBCH 21–29.

Růstové fáze plevelů: od 1. listu do 4 pravých listů, tj. BBCH 11–14, max. 6 pravých listů, tj. BBCH 16.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Po ošetření žita ozimého a ječmene ozimého tank-mixem ARRAT + Dash HC nelze vyloučit projevy fytotoxicity - deformace rostlin.
Při použití přípravku v žitě ozimém a ječmeni ozimém nelze vyloučit nepříznivý vliv na kvalitu výnosu ošetřených rostlin a/nebo rostlinných produktů!
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Vliv přípravku na klíčivost jednotlivých odrůd ječmene ozimého a žita ozimého konzultujte s držitelem registrace.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku ARRAT + Dash HC.
Přípravek ARRAT je nutné použít v tank-mix směsi s pomocným prostředkem Dash HC, v souladu s návody na jejich použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Čirok POST BBCH 12-16, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,15-0,2 kg + 1,0 l Dash HC 200–300 l čirok dvoubarevný, max. 1× minor. reg.: ÚKZÚZ
Ječmen jarní POST BBCH 19–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
Ječmen ozimý POST BBCH 21–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
Jílek mnohokvětý POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Jílek vytrvalý POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Kostřava červená POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Kostřava luční POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Kukuřice POST od 2. listu do 6. listu, plevele 2-4 listy (max. 6) AT 0,15 kg + 1,0 l Dash HC 200-300 l
Lipnice luční POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Pšenice ozimá POST BBCH 19–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
Srha laločnatá POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Trávy POST BBCH 21–30 AT 0,2 kg 200–400 l semenné porosty mezirodové hybridy Festulolium, max. 1×, zákaz zkrmování slámy, minor. reg.: SPTJS Zubří
Žito ozimé POST BBCH 21–29, plevele 1-4 listy (max. 6) AT 0,2 kg + 0,7 l Dash HC 300 l max. 1× na jaře
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail