Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

BIZON

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum herbicidní účinnosti:

- citlivé plevele: chundelka metlice, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ředkev ohnice, výdrol řepky olejky, ptačinec žabinec, mák vlčí, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, violka rolní, violka trojbarevná, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský.

Vzešlé plevele musí být v době aplikace ve vegetativním růstu. Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek přípravku.

Přípravek Bizon nelze aplikovat na sníh, zmrzlou půdu, jinovatku nebo silnou rosu nebo v době nočních mrazů. Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Po sklizni obilniny ošetřené přípravkem Bizon lze na podzim vysévat řepku ozimou, všechny ozimé obilniny a trávy (např. jílek vytrvalý). Dvouděložné meziplodiny a časně setá řepka ozimá mohou vykazovat slabou přechodnou fytotoxicitu v podobě zbrzdění růstu, obzvláště tam, kde dochází k překrytí postřikových pásů.

Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny bez omezení. Jestliže je nutné po aplikaci přípravku Bizon ošetřenou obilovinu zaorat, je možno na jaře po přípravě půdy orbou vyset jarní pšenici a kukuřici. Před výsevem/výsadbou následných plodin je nutno dodržet lhůtu 90 dní od aplikace přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé

5

0

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST na podzim BBCH 11–23, plevele dvouděložné jednoleté BBCH 12–19, chundelka metlice do BBCH 12 AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na podzim BBCH 11–23, plevele dvouděložné jednoleté BBCH 12–19, chundelka metlice do BBCH 12 AT 1 l 200–300 l max. 1×
Tritikale ozimé POST na podzim BBCH 11–23, plevele dvouděložné jednoleté BBCH 12–19, chundelka metlice do BBCH 12 AT 1 l 200–300 l max. 1×
Žito ozimé POST na podzim BBCH 11–14, plevele dvouděložné jednoleté BBCH 12–19, chundelka metlice do BBCH 12 AT 1 l 200–300 l max. 1×
detail