BONACA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Práce s přípravkem je zakázaná pro mladistvé

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen ozimý, pšenice ozimá

200–400 l/ha

postřik

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2–8 přeslenů.

Nižší dávka (0,6 l/ha) se použije na plochách s menším výskytem plevelů, zatímco vyšší dávka (0,8 l/ha) je doporučená pro plochy s vyšším zaplevelením.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec žabinec, svlačec rolní;

- méně citlivé plevele: opletka obecná, rozrazil břečťanolistý.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná, chmel, rostliny z čeledi Chenopodiaceae (řepa cukrová) a Leguminosae (fazol a hrách). V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Následné a náhradní plodiny: Po použití přípravku Bonaca se nesmí vysazovat hlízy a kořeny rostlin. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 12–39 BBCH AT 0,6-0,8 
Pšenice ozimá POST 12–39 BBCH AT 0,6-0,8 
detail