Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

CADOU

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale

200–400 l/ha

postřik

Preemergentní aplikace:

0,3 l/ha - chundelka metlice, lipnice roční na lehkých a středně těžkých půdách;

0,5 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční na středně těžkých a těžkých půdách.

Postemergentní aplikace:

0,24 l/ha - chundelka metlice, lipnice roční na lehkých a středně těžkých půdách;

0,35 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční na středně těžkých půdách.

0,5 l/ha - psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční na těžkých půdách

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, heřmánek pravý;

- plevele méně citlivé: ptačinec prostřední, výdrol řepky

Optimální účinnosti je dosaženo při vývojovém stadiu plevelů BBCH 10–11.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin (2–4 cm).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Následné plodiny: V běžném osevním postupu po sklizni obilniny při použití klasické orební agrotechniky může být vysévána jakákoliv plodina bez omezení. V případě minimalizace zpracování půdy (např. setí do podmítky) se může na následné řepce ozimé na děložních a prvních pravých listech projevit fytotoxicita ve formě světlých skvrn. Při přímém výsevu bez kultivace může být fytotoxicita výraznější.

Náhradní plodiny: Pokud dojde k potřebě přeset ošetřenou plodinu po aplikaci přípravku Cadou již na podzim, může být vysévána pouze pšenice ozimá. Pokud se vysévá náhradní plodina na jaře, mělo by mezi aplikací a novým osevem uplynout nejméně 12 týdnů. Po běžné přípravě půdy lze vysévat pšenici jarní, kukuřici, brambor, hrách a fazol. Při orbě pluhem nebo hlubším zpracování půdy (min. 20 cm) se dále mohou vysévat tyto náhradní plodiny: ječmen jarní, oves, řepa, řepka jarní, slunečnice a len.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

ozimé obilniny

4

4

4

4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST na podzim, 10–13 BBCH AT 0,24-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Ječmen ozimý PRE na podzim, 00–09 BBCH AT 0,3-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Pšenice ozimá PRE na podzim, 00–09 BBCH AT 0,3-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Pšenice ozimá POST na podzim, 10–13 BBCH AT 0,24-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Tritikale jarní PRE na podzim, 00–09 BBCH AT 0,3-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Tritikale ozimé POST na podzim, 10–13 BBCH AT 0,24-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Žito ozimé PRE na podzim, 00–09 BBCH AT 0,3-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
Žito ozimé POST na podzim, 10–13 BBCH AT 0,24-0,5 l 200–400 l chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní
detail