BASF
BASF
BASF

AGRA

GRODYL 75 WG

Účinná látka

Balení

HDPE prachovnice 500 g

Charakteristika

Selektivní herbicidní postřikový přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména svízele přituly v pšenici ozimé, ječmeni ozimém a jarním, tritikale a žitě bez podsevu a v semenných porostech trav při postemergentní aplikaci. Lze použít i v ovsu.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

GRODYL 75 WG

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do ozimých obilovin v podzimním období.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do obilovin)

Působení

Grodyl je systémově působící herbicid ze skupiny sulfonylmočovin s krátkým reziduálním účinkem v půdě. Je určen k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména svízele přítuly a brukvovitých plevelů včetně výdrolu řepky. Při aplikaci v ranějších vývojových fázích plevelů (2–4 listy) však hubí širokou paletu dalších dvouděložných plevelů (např. heřmánkovité plevele, výdrol slunečnice, aj.). Je přijímán listy i kořeny rostlin, akropetálně translokován a jeho mechanizmem účinku je inhibice enzymu acetolaktátsyntetázy. Jeho účinnost není závislá na teplotě, účinkuje již od 0 °C a dále je pozitivně ovlivněna podmínkami, příznivými pro růst a vývoj plevelů, zejména vyšší teplotou a půdní vlhkostí. Teplo a vlhko po aplikaci efekt přípravku podporuje, chladné počasí a sucho zpomaluje.

Citlivé plevele přestávají bezprostředně po zasažení herbicidem růst, a tím konkurovat obilnině; odumírají však postupně v závislosti na druhové citlivosti a růstových podmínkách; v případě svízele přítuly tento kompletně odumře po 4–6 týdnech.

Spektrum účinnosti

V dávce 15 g/ha je huben svízel přítula do 3–4 přeslenů. Tato dávka je vhodná především pro hubení plevelů v jarních obilninách a při podzimních aplikacích.
V dávce 20 g/ha hubí Grodyl spolehlivě svízel přítulu (do fáze 5–6 přeslenů), výdrol řepky a slunečnice, brukvovité plevele (kokošku pastuší tobolku, penízek rolní, ředkev ohnici, úhorník mnohodílný), konopici napuchlou, laskavce, pohanku svlačcovitou. Potlačuje růst (do 85% účinnosti) heřmánkovitých plevelů, rmenů, pomněnky rolní, štovíků.
V dávce 25 g/ha je svízel přítula huben ve fázi až 8 přeslenů a dále stoupá účinnost na citlivé dvouděložné plevele uvedené při dávce 20 g/ha.
V dávce 30 g/ha hubí Grodyl kromě výše uvedených plevelů (svízel přítula je huben ve fázi až 10 přeslenů) i heřmánky, rmeny, rdesna, kolenec rolní, pomněnku rolní, šťovíky a další.

Grodyl 75 WG neúčinkuje dostatečně na mák vlčí, merlíky, hluchavky, pcháč oset, ptačinec žabinec, lilek černý, rozrazily, violky, zemědým lékařský. Nehubí plevelné trávy.

Doporučení

Citlivé plevele: svízel, přítula, brukvovité plevele, výdrol řepky, výdrol slunečnice, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, konopice napuchlá, heřmánky, rmeny, rdesna, pohanka opletka, kolenec rolní, ptačinec žabinec, pomněnka rolní, šťovík kadeřavý.

Méně citlivé plevele: mák vlčí, hluchavky, merlíky, pcháč oset, violky.

Dávka vody: 200–600 l vody/ha.

Max. počet ošetření: 1× v plodině.

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- obilniny na jaře, postemergentně v BBCH 12–37, od 2. listu do objevení posledního listu;

- obilniny na podzim, postemergentně v BBCH 12–27, od 2. listu do odnožování obilnin;

- trávy na jaře, v BBCH 21–29, v době odnožování kulturních trav.

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- svízel přítula: 1–10 přeslenů (BBCH 11–19);

- ostatní jednoleté dvouděložné plevele: 2–4 pravé listy (BBCH 12–14).

Přípravek nepoužívat v obilninách s podsevem!

Následné plodiny: Po podzimní aplikaci do 25 g/ha přípravku nebo jarní aplikaci v dávce 30 g/ha lze pěstovat bez omezení v rámci normálního osevního postupu následující plodiny: ozimé obilniny, trávy, po zapracování půdy do hloubky 15 cm ozimá řepka a letní meziplodiny. V následujícím roce lze pěstovat jakékoliv plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu nelze vysévat slunečnici, jarní řepku a hořčici. Jako náhradní plodinu lze vysévat obilninu a to i bezorebně. Při dávce přípravku do 20 g/ha, zpracování půdy do hloubky 15 cm a odstupem 15 dnů lze vysévat kukuřici nebo trávy. Při dávce přípravku nad 20 g/ha zpracování půdy do hloubky 15 cm a odstupem 1 měsíce lze vysévat kukuřici, trávy, vysazovat brambory.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jarní a ozimé obilniny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Ječmen jarní POST AT 30 g 200-400 l
Ječmen ozimý POST AT 30 g 200-400 l
Jílek jednoletý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Jílek mnohokvětý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Jílek vytrvalý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Kostřava červená POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Kostřava luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Kostřava ovčí POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Lipnice luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Metlice trsnatá POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Ovsík vyvýšený POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Poháňka hřebenitá POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Psárka luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Psineček tenký POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Pšenice ozimá POST AT 30 g 200-400 l
Srha laločnatá POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST AT 30 g 200-400 l
Trojštět žlutavý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Žito ozimé POST AT 30 g 200-400 l
detail