Chemap Agro s.r.o.

GRODYL 75 WG

Účinná látka

Balení

HDPE prachovnice 500 g

Charakteristika

Selektivní herbicidní postřikový přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména svízele přituly v pšenici ozimé, ječmeni ozimém a jarním, tritikale a žitě bez podsevu a v semenných porostech trav při postemergentní aplikaci. Lze použít i v ovsu.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

GRODYL 75 WG

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do ozimých obilovin v podzimním období.

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do obilovin)

Působení

Grodyl je systémově působící herbicid ze skupiny sulfonylmočovin s krátkým reziduálním účinkem v půdě. Je určen k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména svízele přítuly a brukvovitých plevelů včetně výdrolu řepky. Při aplikaci v ranějších vývojových fázích plevelů (2–4 listy) však hubí širokou paletu dalších dvouděložných plevelů (např. heřmánkovité plevele, výdrol slunečnice, aj.). Je přijímán listy i kořeny rostlin, akropetálně translokován a jeho mechanizmem účinku je inhibice enzymu acetolaktátsyntetázy. Jeho účinnost není závislá na teplotě, účinkuje již od 0 °C a dále je pozitivně ovlivněna podmínkami, příznivými pro růst a vývoj plevelů, zejména vyšší teplotou a půdní vlhkostí. Teplo a vlhko po aplikaci efekt přípravku podporuje, chladné počasí a sucho zpomaluje.

Citlivé plevele přestávají bezprostředně po zasažení herbicidem růst, a tím konkurovat obilnině; odumírají však postupně v závislosti na druhové citlivosti a růstových podmínkách; v případě svízele přítuly tento kompletně odumře po 4–6 týdnech.

Spektrum účinnosti

V dávce 15 g/ha je huben svízel přítula do 3–4 přeslenů. Tato dávka je vhodná především pro hubení plevelů v jarních obilninách a při podzimních aplikacích.
V dávce 20 g/ha hubí Grodyl spolehlivě svízel přítulu (do fáze 5–6 přeslenů), výdrol řepky a slunečnice, brukvovité plevele (kokošku pastuší tobolku, penízek rolní, ředkev ohnici, úhorník mnohodílný), konopici napuchlou, laskavce, pohanku svlačcovitou. Potlačuje růst (do 85% účinnosti) heřmánkovitých plevelů, rmenů, pomněnky rolní, štovíků.
V dávce 25 g/ha je svízel přítula huben ve fázi až 8 přeslenů a dále stoupá účinnost na citlivé dvouděložné plevele uvedené při dávce 20 g/ha.
V dávce 30 g/ha hubí Grodyl kromě výše uvedených plevelů (svízel přítula je huben ve fázi až 10 přeslenů) i heřmánky, rmeny, rdesna, kolenec rolní, pomněnku rolní, šťovíky a další.

Grodyl 75 WG neúčinkuje dostatečně na mák vlčí, merlíky, hluchavky, pcháč oset, ptačinec žabinec, lilek černý, rozrazily, violky, zemědým lékařský. Nehubí plevelné trávy.

Doporučení

Citlivé plevele: svízel, přítula, brukvovité plevele, výdrol řepky, výdrol slunečnice, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, konopice napuchlá, heřmánky, rmeny, rdesna, pohanka opletka, kolenec rolní, ptačinec žabinec, pomněnka rolní, šťovík kadeřavý.

Méně citlivé plevele: mák vlčí, hluchavky, merlíky, pcháč oset, violky.

Dávka vody: 200–600 l vody/ha.

Max. počet ošetření: 1× v plodině.

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- obilniny na jaře, postemergentně v BBCH 12–37, od 2. listu do objevení posledního listu;

- obilniny na podzim, postemergentně v BBCH 12–27, od 2. listu do odnožování obilnin;

- trávy na jaře, v BBCH 21–29, v době odnožování kulturních trav.

Růstová fáze plevelů v době aplikace:

- svízel přítula: 1–10 přeslenů (BBCH 11–19);

- ostatní jednoleté dvouděložné plevele: 2–4 pravé listy (BBCH 12–14).

Přípravek nepoužívat v obilninách s podsevem!

Následné plodiny: Po podzimní aplikaci do 25 g/ha přípravku nebo jarní aplikaci v dávce 30 g/ha lze pěstovat bez omezení v rámci normálního osevního postupu následující plodiny: ozimé obilniny, trávy, po zapracování půdy do hloubky 15 cm ozimá řepka a letní meziplodiny. V následujícím roce lze pěstovat jakékoliv plodiny bez omezení.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu nelze vysévat slunečnici, jarní řepku a hořčici. Jako náhradní plodinu lze vysévat obilninu a to i bezorebně. Při dávce přípravku do 20 g/ha, zpracování půdy do hloubky 15 cm a odstupem 15 dnů lze vysévat kukuřici nebo trávy. Při dávce přípravku nad 20 g/ha zpracování půdy do hloubky 15 cm a odstupem 1 měsíce lze vysévat kukuřici, trávy, vysazovat brambory.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jarní a ozimé obilniny
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Ječmen jarní POST AT 30 g 200-400 l
Ječmen ozimý POST AT 30 g 200-400 l
Jílek jednoletý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Jílek mnohokvětý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Jílek vytrvalý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Kostřava červená POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Kostřava luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Kostřava ovčí POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Lipnice luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Metlice trsnatá POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Ovsík vyvýšený POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Poháňka hřebenitá POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Psárka luční POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Psineček tenký POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Pšenice ozimá POST AT 30 g 200-400 l
Srha laločnatá POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST AT 30 g 200-400 l
Trojštět žlutavý POST 28 - zkrmování slámy 30 g 200-400 l pouze semenné porosty
Žito ozimé POST AT 30 g 200-400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail