Chemap Agro s.r.o.

MALIBU

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe2:
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých půdách (se sklonem vyšším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchvých vod méně než 30 m

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 25 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 14 m, při 75% redukci na 8 m, při 90% redukci na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od odkraje oštřovaného pozemku vzhledem k nezemědělské půdě. Při 50% rdukci pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od hranice pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: kontryhel (nepatrnec) rolní, psárka rolní, penízek rolní, violka rolní, pomněnka rolní, výdrol řepky, rozrazily, lipnice roční, zemědým lékařský, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka (jen při postemergentní aplikaci), heřmánek - různé druhy (pouze do stadia 1. listu), svízel přítula, mák - různé druhy, hluchavka - různé druhy, ptačinec prostřední.

Doporučení

Plodina se ošetřuje jen jedenkrát, bez zapravování do půdy.

K docílení dobré účinnosti je nutná vlhkost půdy. Nejlepší účinnosti proti plevelům je dosaženo při aplikaci během jejich vzcházení. Při časně postemergentní aplikaci nesmí být plevele přerostlé!

Předpokladem pro vysokou účinnost a selektivitu je rovněž správná příprava půdy před setím - jemná, drobtovitá struktura půdy, uválený (utužený) pozemek, pečlivý výsev se stejnoměrnou hloubkou (min. 2,5 cm) obilek. Na účinnost může mít vliv také půdní druh. Účinnost může být omezena na půdách s vysokým obsahem humusu a na těžkých hlinitých půdách.

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Neaplikujte na půdách extrémně chudých na organickou hmotu, na vysoce propustných anebo mělkých půdách. Extrémně vysoké srážky po aplikaci mohou způsobit zbrzdění růstu nebo prořídnutí plodiny.

Nepoužívejte v mrazu, poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: Pro následné plodiny v příštím roce nehrozí nebezpečí. V případě vymrznutí nebo likvidace plodiny z jiných důvodů je třeba před setím náhradní plodiny intenzivně promísit půdu do hloubky min. 15 cm. Jako náhradní plodinu lze vysít jarní pšenici, kukuřici, brambory, hrách, fazole. Po provedené orbě je možno vysít slunečnici. V případě, že je nutno vysít náhradní plodinu do dvou měsíců po aplikaci, je nutno pozemek zorat.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! Vstup do ošetřeného pole je možný minimálně až po zaschnutí postřiku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
obilniny
25
14
8
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
obilniny
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–29 BBCH, postemergentně časně AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 10–29 BBCH, postemergentně časně AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 10–29 BBCH, postemergentně časně AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé PRE 00–09 BBCH AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé PRE 00–09 BBCH AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 10–29 BBCH, postemergentně časně AT 4 l 200–400 l max. 1×, psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
detail