BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MERTIL

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Reliance.
Agrinova
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, žito

200–300 l/ha

postřik

1× na podzim

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, plevele heřmánkovité, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní, řepka olejka - výdrol;

- plevele méně citlivé: psárka polní.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů ozimých obilnin konzultujte s držitelem povolení.

Po provedení orby do hloubky min. 20 cm je pěstování následných plodin bez omezení; trávy včetně jílků by neměly být pěstovány v sezoně, která následuje po aplikaci přípravku.

Jako náhradní plodiny lze po orbě do hloubky min. 20 cm pěstovat pšenici, ječmen, brambor.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění postřikového zařízení: Po použití přípravku nádrž zcela vyprázdněte a vypusťte postřikové zařízení. Nádrž postřikovače důkladně odstraňte vodou z tlakové hadice. Nádrž do jedné čtvrtiny naplňte čistou vodou a cirkulací propláchněte čerpadlo, vedení, hadice a trysky, poté vodu vypusťte. Nádrž do jedné čtvrtiny znovu naplňte čistou vodou, přidejte vhodný čisticí prostředek - postupujte podle návodu na jeho použití, a cirkulací proplachujte aplikační zařízení alespoň 15 minut. Vypusťte vodu, vyjměte filtry a trysky, a samostatně je vyčistěte. Znovu důkladně propláchněte celé aplikační zařízení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé

5

5

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–21 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1× na podzim
Pšenice ozimá POST 10–21 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1× na podzim
Tritikale ozimé POST 10–21 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1× na podzim
Žito ozimé POST 10–21 BBCH, plevele 10–13 BBCH AT 0,6 l 200–300 l max. 1× na podzim
detail