BASF
BASF
BASF

AGRA

NUANCE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do ozimých obilovin na zásaditých půdách.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % nebo 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ptačinec žabinec, hluchavka nachová, konopice rolní, hořčice rolní, mák vlčí, rmeny, pomněnka rolní, rdesno červivec, kokoška pastuší tobolka, popenec břečťanolistý.
Méně citlivé plevele: zemědým lékařský.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 13–39, tj. 3. list rozvinutý až fáze jazýčku.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu

Dávka vody: 200 l/ha

Neaplikujte na obilniny s podsevem.

Účinek je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.

Nepoužívejte v porostech trpících stresem (sucho, promáčení, poškození mrazem, škůdci, chorobami nebo nedostatkem živin).

Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

V případě zaorání ošetřeného porostu je možné zařadit pouze obilniny.

Po 3 měsících po zaorání je možné zařadit také řepku olejnou nebo bob.

Po aplikaci herbicidu Nuance je možné ve stejném kalendářním roce zařadit obilniny, řepku olejnou a bob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina

Bez redukce

Tryska

50 %

Tryska

75 %

Tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito, tritikale, oves setý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito, tritikale, oves setý

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH AT 15 g 200 l
Ječmen ozimý POST 13–39 BBCH AT 15 g 200 l
Oves jarní POST 13–39 BBCH AT 15 g 200 l
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH AT 15 g 200 l
Pšenice ozimá POST 13–39 BBCH AT 15 g 200 l
Tritikale ozimé POST 13–39 BBCH AT 15 g 200 l
Žito ozimé POST 13–39 BBCH AT 15 g 200 l
detail