BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

OMNERA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice,

tritikale, žito

150–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé v dávce 0,75–1,0 l/ha: rmen rolní, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, chrpa polní, merlík bílý, zemědým lékařský, svízel přítula, kakost maličký, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, heřmánek pravý, heřmánkovec nevonný, pomněnka rolní, mák vlčí, pohanka svlačcovitá, starček obecný, hořčice rolní, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský, violka rolní;

- plevele méně citlivé v dávce 0,75–1,0 l/ha: rozrazil rolní, rozrazil břečťanolistý, rdesno ptačí a v dávce 0,5 l/ha zemědým lékařský a violka rolní.

Návod na použití:

Přípravek Omnera aplikujte postemergentně na jaře.

V jarních obilninách v růstové fázi od 3. listu do praporcového listu (BBCH 13–39).

V ozimých obilninách v růstové fázi od začátku odnožování do fáze praporcového listu (BBCH 21–39.)

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–6 pravých listů. Přípravek aplikujte vždy na mladé aktivně rostoucí plevele.

Po aplikaci přípravku (zejména v raných růstových fázích plodiny a/nebo za nepříznivých podmínek) nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na ošetřovaných obilninách. V případě ovsa setého může tato fytotoxicita vést ke snížení výnosu.

Následné plodiny: Po normální sklizni obilniny ošetřené na jaře přípravkem Omnera je na podzim téhož roku po hluboké orbě možno zařadit obilniny, trávy, řepku olejku, ozimý bob, ozimou vikev. Na jaře dalšího roku po ošetření je možné zařadit rovněž slunečnici, cukrovku, kukuřici, brambory, sóju, len, hrách, bob a vojtěšku.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Ihned po skončení postřiku zcela vyprázdněte aplikační zařízení.

2. Důkladně vypláchněte vnitřek nádrže včetně víka čistou vodou (min. 10 % objemu nádrže). Nádrž vyprázdněte.

3. Naplňte postřikovač čistou vodou (min. 10% objemu nádrže*) a přidejte 0,5 l All Clear® Extra NF na 100 l vody. Propláchněte ramena a hadice a nechte 10 až 15 minut stát se spuštěnou oplachovací tryskou.

4. Vyprázdněte postřikovač skrze ramena a hadice. Znovu vypláchněte postřikovač čistou vodou (min. 10 % objemu nádrže) tak, aby zmizely veškeré stopy přípravku. Nádrž vyprázdněte.

5. Trysky a filtry musejí být odmontovány a čištěny odděleně v roztoku All Clear® Extra NF před zahájením proplachování.

* U postřikovačů, které nejsou vybaveny oplachovací tryskou, zcela naplňte nádrž.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

obilniny

10

5

5

0

Pro aplikaci do ozimých obilnin: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Pro aplikaci do jarních obilnin: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–39 BBCH AT 0,5-1 l 150–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST 21–39 BBCH na jaře AT 0,5-1 l 150–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Oves jarní POST 13–39 BBCH AT 0,5-1 l 150–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice jarní POST 13–39 BBCH AT 0,5-1 l 150–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 21–39 BBCH na jaře AT 0,5-1 l 150–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 21–39 BBCH na jaře AT 0,5-1 l 150–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 21–39 BBCH na jaře AT 0,5-1 l 150–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté
detail