BASF
BASF
BASF

OSSETIA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní

Přípravek se aplikuje preemergentně do fáze BBCH 05 nebo postemergentně ve fázi BBCH 11–32.

Žito ozimé, tritikale ozimé

Přípravek se aplikuje preemergentně do fáze BBCH 05.

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější do fáze dvou pravých listů (BBCH 12).

Spektrum účinnosti:

A. Preemergentní aplikace

- citlivé plevele: heřmánkovité plevele, mák vlčí, výdrol řepky;

- méně citlivé plevele: svízel přítula.

B. Postemergentní aplikace

- citlivé plevele: heřmánkovité plevele, mák vlčí, výdrol řepky, hluchavka nachová, pomněnka rolní, rozrazil břečťanolistý, violka rolní;

- méně citlivé plevele: svízel přítula, ptačinec prostřední.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách.

Následné plodiny:

Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít obilniny. Pozemek musí být zorán do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od aplikace.

Po normální sklizni mohou být po orbě vysévány obilniny nebo trávy. Před výsevem ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.

Zpracování půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou (minimálně 10 % objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, žito, tritikale

5

5

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST ve fázi BBCH 11–32, plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní PRE do fáze BBCH 05 , plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST ve fázi BBCH 11–32, plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní PRE do fáze BBCH 05 , plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá PRE do fáze BBCH 05 , plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST ve fázi BBCH 11–32, plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé PRE do fáze BBCH 05 , plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé PRE do fáze BBCH 05 , plevele 10–12 BBCH AT 0,24 kg 200–400 l max. 1×
detail