Chemap Agro s.r.o.

PRIVIUM FORTE

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno FUSILADE FORTE 150 EC.

PRIVIUM FORTE

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochrannéhopásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.
Uč3: Riziko pro ostatní necílové členovce - dravého roztočeTyphlodromus pyri a parazitickou kuklici Drino inconspicua.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

100–600 l/ha

postřik

1×,

pýr lze 2× děleně, 1. dávka 1,0 l/ha

7–14 dnů

chmel

100–600 l/ha

postřik ošetření půdy v řadách, školky - ošetření sadby

1× za rok

-

cukrovka, řepa krmná

100–600 l/ha

postřik

1×,

pýr lze 2× děleně, 1. dávka 1,0 l/ha, pýr BBCH 12–13

7–14 dnů

fazol, hrách, mák setý, mrkev, řepka olejka ozimá, slunečnice, cibule, sója

100–600 l/ha

postřik

-

hořčice bílá

300 l/ha

postřik

-

lesní porosty, lesní školky, okrasné dřeviny, ovocné školky

100–600 l/ha

postřik

1× za rok

-

Chmel, lesní porosty, lesní školky: Přípravek lze aplikovat pouze v příkmenovém pásu, max. na 1/3 celkové plochy pozemku. Plošná aplikace je zakázána.

Teplé a vlhké počasí urychluje příjem přípravku a jeho účinnost.

Při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid min. 7 dní, aby došlo k translokaci účinné látky do celé rostliny.

Aplikujte na jednoděložné plevele aktivně rostoucí, BBCH 12–29.

Dávka 0,6 l/ha: plevele mohou být méně citlivé.

Přípravek nepůsobí na lipnici roční a kostřavu červenou.

Rozmezí dávkování: dávka se volí podle intenzity zaplevelení. Ve vyšších růstových fázích trav použijte dávku vyšší.

Při použití přípravku nelze vyloučit snížení olejnatosti semen hořčice bílé.

Obilniny a trávy mohou být pěstovány po uplynutí 8 týdnů od aplikace přípravku.

Jako náhradní plodiny lze pěstovat dvouděložné rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí použitého aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, chmel, cibule, cukrovka, hořčice bílá, mrkev, řepa krmná, řepka olejka ozimá

15

10

5

5

fazol, hrách, lesní porosty, lesní školky, mák setý, okrasné dřeviny, ovocné školky, slunečnice, sója

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST před květem před uzavřením řádků, plevele po vzejití 90 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Brambor POST před květem před uzavřením řádků, plevele po vzejití 90 1,6 l pýr plazivý
Cibule POST výsevy, plevele po vzejití 28 0,6 l cibule mimo cibule jarní, ježatka kuří noha, oves hluchý, bér
Cukrovka POST plevele po vzejití 56 2 l pýr plazivý
Cukrovka POST plevele po vzejití 56 0,8-1 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele jednoděložné jednoleté
Fazol POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,8-1 l fazol mimo zelené fazolky, plevele jednoděložné jednoleté
Hořčice POST 12 –19 BBCH, plevele 12–20 BBCH, výška 15–20 cm AT 2 l hořčice bílá; pýr plazivý
Hrách POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,8-1 l hrách mimo zelené lusky, plevele jednoděložné jednoleté
Chmel POST kořenáčové školky - po výsadbě, plevele po vzejití - 0,6 l plevele jednoděložné jednoleté
Chmel POST na podzim po sklizni, plevele po vzejití AT 0,6 l plevele jednoděložné jednoleté
Lesní porosty POST plevele po vzejití - 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Lesní porosty POST plevele po vzejití - 1 l retardace, třtina křovištní
Lesní školky POST plevele po vzejití - 1 l retardace, třtina křovištní
Lesní školky POST plevele po vzejití - 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Mák POST 16–19 BBCH, plevele po vzejití AT 0,8-1 l oves hluchý, ježatka kuří noha
Mrkev POST plevele po vzejití 56 1,6 l mrkev krmná; pýr plazivý
Mrkev POST plevele po vzejití 56 0,8-1 l mrkev krmná; bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
Okrasné dřeviny POST plevele po vzejití - 0,6 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
Ovocné školky POST plevele po vzejití - 0,6 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý
Řepa krmná POST plevele po vzejití 56 2 l pýr plazivý
Řepa krmná POST plevele po vzejití 56 0,8-1 l bér, ježatka kuří noha, oves hluchý, plevele jednoděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,5 l výdrol
Řepka olejka, ozimá POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 1,6 l pýr plazivý
Slunečnice POST do 16 BBCH, plevele po vzejití AT 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Sója POST do 50 BBCH, plevele po vzejití 90 0,8-1 l plevele jednoděložné jednoleté
Višeň POST jednoleté trávy 28 0,8-1 l max. 1×
Višeň POST pýr plazivý 28 2 l max. 1×
detail