Chemap Agro s.r.o.

fluazifop-P-butyl

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

FREQUENT
FUSILADE FORTE 150 EC
FUSILADE MAX
PRIVIUM FORTE
Polní dny Sója 2020
detail