Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

SARACEN DELTA

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5–10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito, trávy

150–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: výdrol řepky, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, heřmánkovité, rmen rolní, mák vlčí, opletka obecná, hořčice polní, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, pomněnka rolní, violka rolní;

- méně citlivé plevele: merlík bílý, chrpa modrák, hluchavka nachová.

Aplikujte na mladé aktivně rostoucí plevele optimálně ve fázi BBCH 10–19.

Neaplikujte na poškozený nebo oslabený porost nebo v případě nočních mrazů.

Vliv přípravku na klíčivost osiva trav nebyl prověřen.

Náhradní plodiny: V případě likvidace porostu ošetřeného přípravkem Saracen Delta lze na jaře jako náhradní plodinu po kultivaci do hloubky 20 cm vysévat: pšenici jarní, ječmen jarní nebo oves.

Následné plodiny: Po aplikaci herbicidu Saracen Delta je možné ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku, bob a brukvovitou zeleninu z výsadby. V dalším roce po ošetření lze pěstovat obilniny, řepku, bob, trávy, hrách, cukrovku, brambory, kukuřici a brukvovitou zeleninu z výsadby. Nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na brukvovitých plodinách při nedostatku srážek a za podmínek dlouhodobého sucha. Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být aplikační zařízení vyčištěno podle následujícího postupu:

1) Ihned po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač.

2) Vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (minimálně 1/10 objemu nádrže postřikovače). Úplně vyprázdněte postřikovač.

3) Naplňte nádrž do poloviny vodou a přidejte čisticí prostředek podle návodu na jeho použití. Promíchejte a krátce propláchněte ramena čisticím roztokem. Doplňte nádrž vodou a ponechte stát 15 minut za stálého míchání. Úplně vyprázdněte postřikovač.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně v čisticím roztoku.

5) Vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (minimálně 1/10 objemu nádrže postřikovače). Úplně vyprázdněte postřikovač.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní (jarní i podzimní aplikace), trávy

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé,

tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, trávy - jarní aplikace

10

5

5

0

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé - podzimní aplikace

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
Pšenice jarní POST 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Trávníky POST 29–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Tritikale ozimé POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
Žito ozimé POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
Žito ozimé POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
16%
5%
43%
detail