BASF
BASF
BASF

AGRA

SARACEN DELTA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5–10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, tritikale, žito, trávy

150–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: výdrol řepky, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, heřmánkovité, rmen rolní, mák vlčí, opletka obecná, hořčice polní, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, pomněnka rolní, violka rolní;

- méně citlivé plevele: merlík bílý, chrpa modrák, hluchavka nachová.

Aplikujte na mladé aktivně rostoucí plevele optimálně ve fázi BBCH 10–19.

Neaplikujte na poškozený nebo oslabený porost nebo v případě nočních mrazů.

Vliv přípravku na klíčivost osiva trav nebyl prověřen.

Náhradní plodiny: V případě likvidace porostu ošetřeného přípravkem Saracen Delta lze na jaře jako náhradní plodinu po kultivaci do hloubky 20 cm vysévat: pšenici jarní, ječmen jarní nebo oves.

Následné plodiny: Po aplikaci herbicidu Saracen Delta je možné ve stejném kalendářním roce zařadit pouze obilniny, řepku, bob a brukvovitou zeleninu z výsadby. V dalším roce po ošetření lze pěstovat obilniny, řepku, bob, trávy, hrách, cukrovku, brambory, kukuřici a brukvovitou zeleninu z výsadby. Nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na brukvovitých plodinách při nedostatku srážek a za podmínek dlouhodobého sucha. Kultivace půdy snižuje riziko poškození následných plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musí být aplikační zařízení vyčištěno podle následujícího postupu:

1) Ihned po skončení postřiku úplně vyprázdněte postřikovač.

2) Vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (minimálně 1/10 objemu nádrže postřikovače). Úplně vyprázdněte postřikovač.

3) Naplňte nádrž do poloviny vodou a přidejte čisticí prostředek podle návodu na jeho použití. Promíchejte a krátce propláchněte ramena čisticím roztokem. Doplňte nádrž vodou a ponechte stát 15 minut za stálého míchání. Úplně vyprázdněte postřikovač.

4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně v čisticím roztoku.

5) Vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (minimálně 1/10 objemu nádrže postřikovače). Úplně vyprázdněte postřikovač.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní (jarní i podzimní aplikace), trávy

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé,

tritikale ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní, trávy - jarní aplikace

10

5

5

0

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé - podzimní aplikace

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Ječmen ozimý POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
Pšenice jarní POST 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Trávníky POST 29–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
Tritikale ozimé POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Žito ozimé POST na jaře, 21–32 BBCH AT 0,1 l 150–300 l max. 1×
Žito ozimé POST na podzim, 12–22 BBCH AT 0,075 l 150–300 l max. 1×
detail