Chemap Agro s.r.o.

STARANE FORTE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: svízel přítula, hluchavky, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, rdesna, pomněnka rolní, lilek černý, opletník plotní, šťovíky (mladé růžice)

- méně citlivé plevele: svlačec rolní, hořčice rolní, penízek rolní

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
ječmen, jílek, kukuřice,
louky, nezemědělská půda, oves, pšenice, trávníky, tritikale, žito
100–400 l /ha
postřik
max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2–8 přeslenů. Heřmánkovec přímořský a šťovíky jsou citlivé ve fázi malé listové růžice.

Aplikujte v rozmezí teplot 8–25 °C.

Návod na použití:

- pšenice, ječmen, tritikale, pšenice špalda, žito, oves: Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhého kolénka (BBCH 21–32).

- jílky, louky: Aplikujte od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jeteloviny.

- trávníky: Aplikujte od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jetele.

- nezemědělská půda - nezpevněné plochy: Aplikujte od března do září na aktivně rostoucí plevele.

- kukuřice: Aplikace přípravku se provádí od fáze 2 pravých listů do fáze 6 pravých listů (BBCH 12–16).

Kukuřice se nesmí ošetřovat přípravkem Starane Forte, pokud noční teploty klesnou pod 6 °C. Přípravek může způsobit mírné přechodné zbrzdění růstu kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek zvýšeně pění, při přípravě postřikové kapaliny je třeba patřičné opatrnosti.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jarní a ozimé obilniny, kukuřice, nezemědělská půda, travní porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jarní a ozimé obilniny, kukuřice, nezemědělská půda, travní porosty
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Jílek hybridní POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Jílek jednoletý POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Jílek mnohokvětý POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Jílek vytrvalý POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Kukuřice POST 12–16 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Louky POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Nezemědělská půda POST - 0,6 l 100–400 l max. 1×, nezemědělská půda -nezpevněné plochy
Oves jarní POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×, včetně pšenice špaldy
Pšenice ozimá POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Trávníky POST od 13 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail