BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

STARANE FORTE

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: svízel přítula, hluchavky, konopice napuchlá, ptačinec žabinec, rdesna, pomněnka rolní, lilek černý, opletník plotní, šťovíky (mladé růžice)

- méně citlivé plevele: svlačec rolní, hořčice rolní, penízek rolní

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
ječmen, jílek, kukuřice,
louky, nezemědělská půda, oves, pšenice, trávníky, tritikale, žito
100–400 l /ha
postřik
max. 1×

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2–8 přeslenů. Heřmánkovec přímořský a šťovíky jsou citlivé ve fázi malé listové růžice.

Aplikujte v rozmezí teplot 8–25 °C.

Návod na použití:

- pšenice, ječmen, tritikale, pšenice špalda, žito, oves: Aplikace se provádí na jaře od fáze odnožování do fáze druhého kolénka (BBCH 21–32).

- jílky, louky: Aplikujte od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jeteloviny.

- trávníky: Aplikujte od března do září od fáze tří listů trav (BBCH 13). Přípravek hubí i jetele.

- nezemědělská půda - nezpevněné plochy: Aplikujte od března do září na aktivně rostoucí plevele.

- kukuřice: Aplikace přípravku se provádí od fáze 2 pravých listů do fáze 6 pravých listů (BBCH 12–16).

Kukuřice se nesmí ošetřovat přípravkem Starane Forte, pokud noční teploty klesnou pod 6 °C. Přípravek může způsobit mírné přechodné zbrzdění růstu kukuřice.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek zvýšeně pění, při přípravě postřikové kapaliny je třeba patřičné opatrnosti.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jarní a ozimé obilniny, kukuřice, nezemědělská půda, travní porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jarní a ozimé obilniny, kukuřice, nezemědělská půda, travní porosty
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Jílek hybridní POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Jílek jednoletý POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Jílek mnohokvětý POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Jílek vytrvalý POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Kukuřice POST 12–16 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Louky POST od 13 BBCH 7 0,6 l 100–400 l max. 1×, OL pro sečení, silážování a spásání
Nezemědělská půda POST - 0,6 l 100–400 l max. 1×, nezemědělská půda -nezpevněné plochy
Oves jarní POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×, včetně pšenice špaldy
Pšenice ozimá POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Trávníky POST od 13 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 21–32 BBCH AT 0,6 l 100–400 l max. 1×
detail