Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

SUNFIRE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
DO:Práce s přípravkem je zakázaná pro mladistvé zaměstnance

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, ječmen ozimý,

tritikale ozimé, žito ozimé

200–400 l/ha

postřik

Růstová fáze plevelů: klíčení až rané růstové fáze.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Před jejich pěstováním pozemek zorejte do hloubky min. 15 cm.

Náhradní plodiny: Po orbě do hloubky min. 15 cm lze pěstovat pšenici, ječmen, triticale a žito, a po min. 8 týdnech od aplikace přípravku jakoukoliv jarní širokolistou plodinu.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, oseté pozemky ani pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné propláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST 10–23 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Ječmen ozimý POST 10–23 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
Ječmen ozimý PRE 00–09 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
Pšenice ozimá POST 10–23 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
Pšenice ozimá POST 10–23 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Pšenice ozimá PRE 00–09 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Tritikale ozimé POST 10–23 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
Tritikale ozimé PRE 00–09 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
Tritikale ozimé POST 10–23 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Tritikale ozimé PRE 00–09 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé POST 10–23 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé PRE 00–09 BBCH AT 0,36 l 200–400 l max. 1×, chundelka metlice, lipnice roční
Žito ozimé POST 10–23 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
Žito ozimé PRE 00–09 BBCH AT 0,48 l 200–400 l max. 1×, psárka polní
detail