Chemap Agro s.r.o.

AKTIFER ELEMENT S-800

Účinná látka

Balení

20 l

Charakteristika

AktiFer Element S-800
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

HNOJIVO ES

Typ hnojiva D 5.1. Síran hořečnatý – roztok

Deklarovaný obsah živin:

Živina

% hmotnostní

Hořčík vodorozpustný jako MgO

5

Celková síra jako S

57

Hustota: 1,40 kg/l

Objem: 20 l

Čistá hmotnost: 28 kg

pH kolem 5,5

Rozsah a způsob použití:

AktiFer Element S-800 je hnojivem s obsahem 800 g/l mikromleté elementární síry. Elementární síra oxiduje na povrchu listů na síranové ionty. Délka oxidace je v závislosti na průběhu počasí (3-14 dní). Síra pozvolně uvolňovaná na povrchu lisů pomáhá vyrovnávat deficit síry během rizikových růstových fází rostliny (brukvovité, obilniny, cukrovka, brambory atd.). Síra ovlivňuje syntézu bílkovin, a proto je například u potravinářské pšenice vhodná aplikace společně s druhým a třetím fungicidem.

Nejdůležitější výhody:

  • listová aplikace
  • obsah adjuvantů
  • vyšší efektivita hnojení
  • bezpečný pro pěstování
  • možnost míchat s pesticidy

Doporučené dávkování

plodina

Dávkování (l/ ha)

Termíny aplikace

Obilniny ozimé

3-5

podzim – od fáze 4 listů, jaro – od začátku vegetace do konce metání

Řepka olejná

3-5

podzim – od fáze 4 listů, jaro – ke každé aplikaci, ochrana proti černím, s lepením 2 l/ha

Kukuřice

3-5

od fáze 4 listů

Cukrová řepa

3-5

během celé vegetace

Příprava pracovní tekutiny

AktiFer Element S-800 může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během prvního použití směsi v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,

2) zapnout míchací zařízení,

3) nalít odměřené množství AktiFer Element S-800

4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,

5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

Technika postřiků

AktiFer Element S-800 může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti listového hnojiva by procedura měla být provedena večer nebo ráno anebo během pochmurného dne. Během tekutého hnojení půdy AktiFer Element S-800 může být použit pro všechny zavlažovací systémy i pro kapací.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Skladování

Hnojivo skladujte a převážejte v originálních neprodyšně uzavřených obalech, při teplotě od +5 °C do +30 °C, vyvarujte se náhlých změn teplot. Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v teplotě pod +5 °C) může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení hnojiva. Vzniklé krystaly se znova po zředění vodou rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Zbytek pracovní tekutiny by měl být rozprášen na postříkaném povrchu. Nesmí být vléván do kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka listové hnojivo S během celé vegetace 3-5 l
Ječmen ozimý listové hnojivo S podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
Kukuřice listové hnojivo S od fáze 4 listů 3-5 l
Pšenice ozimá listové hnojivo S podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
Řepka olejka, ozimá listové hnojivo S podzim - od fáze 4 listů, jaro - ke každé aplikaci, ochrana proti černím, s lepením 2,0 l/ha 3-5 l
Tritikale ozimé listové hnojivo S podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
Žito ozimé listové hnojivo S podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
detail