BASF
BASF
BASF

AGRA

AKTIFER S

Účinná látka

Balení

20 l

Charakteristika

AktiFer S - Listové hnojivo
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Doporučení

HNOJIVO ES

Typ hnojiva C 1.1. Kapalné dusíkaté hnojivo se sírou (SO3) s mikroživinami: s borem (B), mědí (Cu), železem (Fe), manganem (Mn), molybdenem (Mo) a zinkem (Zn)

Deklarovaný obsah živin:

Živina

% hmotnostní

Celkový dusík jako N

15

Amonný dusík jako N

9

Amidický dusík jako N

6

Vodorozpustná síra jako SO3

52,5

Vodorozpustný bór jako B

0,011

Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s EDTA

0,005

Vodorozpustné železo jako Fe v chelátu s EDTA

0,021

Vodorozpustný mangan jako Mn v chelátu s EDTA

0,013

Vodorozpustný molybden jako Mo

0,001

Vodorozpustný zinek jako Zn v chelátu s EDTA

0,005

Hustota: 1,32 kg/l

Objem: 20 l

Čistá hmotnost: 26,40 kg

pH 5,5-6,5

Výrobce: (ve smyslu ES 2003/2003): VitaFer Cyprian Cieśliński, Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko)

AktiFer S je listové hnojivo obohacené o dusík a síru. Složení a množství jednotlivých prvků obsažených v hnojivu AktiFer S bylo navrženo tak, aby uspokojilo požadavky rostlin, které jsou citlivé na nedostatek síry. Do této skupiny řadíme obilniny, kukuřici, řepku olejku a cukrovou řepu.

Síra a dusík jsou velmi důležité pro syntézu bílkovin, metabolismus rostlin a síra zároveň přispívá k významnému posílení odolnosti rostlin proti chorobám. Díky redukci emisí SO3 narůstá nedostatek síry v půdě a díky její pohyblivosti se dále vyplavuje.

Nejdůležitější výhody:

  • listová aplikace
  • obsah adjuvantů
  • vyšší efektivita hnojení
  • bezpečný pro pěstování
  • dodatek EDTA
  • možnost míchat s pesticidy

Doporučené dávkování:

plodina

Dávkování (l/ ha)

Termíny aplikace

Obilniny ozimé

3–5

podzim – od fáze 4 listů, jaro – od začátku vegetace do konce metání

Řepka olejná

3–5

podzim – od fáze 4 listů, jaro – ke každé aplikaci, ochrana proti černím, s lepením 2 l/ha

Kukuřice

3–5

od fáze 4 listů

Brambory

3–5

během celé vegetace

AktiFer S je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin (prosím obraťte se na našeho odborného poradce pro získání podrobnějších informací. Nepřekračujte doporučené dávkování, nepoužívejte v období květu. V případě použití současně s přípravky na ochranu rostlin, aby bylo zajištěno dobré pokrytí listů, je doporučeno použít minimálně 400 l vody/ha.

Příprava pracovní tekutiny

AktiFer S může být mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během prvního použití směsi v nádrži, je doporučeno provést zkušební směs v menším množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1) naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou,

2) zapnout míchací zařízení,

3) nalít odměřené množství AktiFer S

4) eventuálně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,

5) doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít ihned po zhotovení.

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

Technika postřiků

AktiFer S může být použit ve všech postřikovačích, doporučený objem vody 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti listového hnojiva by procedura měla být provedena večer nebo ráno anebo během pochmurného dne. Během tekutého hnojení půdy AktiFer S může být použit pro všechny zavlažovací systémy i pro kapací.

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor listové hnojivo S+ME během celé vegetace 3-5 l
Ječmen ozimý listové hnojivo S+ME podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
Kukuřice listové hnojivo S+ME od fáze 4 listů 3-5 l
Oves ozimý listové hnojivo S+ME podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
Pšenice ozimá listové hnojivo S+ME podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
Řepka olejka, ozimá listové hnojivo S+ME podzim - od fáze 4 listů, jaro - ke každé aplikaci, ochrana proti černím, s lepením 2,0 l/ha 3-5 l
Tritikale ozimé listové hnojivo S+ME podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
Žito ozimé listové hnojivo S+ME podzim - od fáze 4 listů, jaro - od začátku vegetace do konce metání 3-5 l
detail