Chemap Agro s.r.o.

DESIGNER

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Ochranná lhůta se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný prostředek míchán.
Pomocný prostředek se aplikuje v TM směsi s fungicidy a insekticidy v souladu s návody na jejich použití.
Aplikační dávka vody: 100–200 l/ha při dávce pomocného prostředku 0,1 l/ha; nad 200 l/ha při dávce pomocného prostředku 0,15 l/ha.
Pomocný prostředek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny 0,1-0,15 l (max. koncentrace 0,125%) TM s fungicidy a insekticidy
detail