Chemap Agro s.r.o.

karboxylovaný styren butadien kopolymer

Druh

Omezení ztrát při sklizni

Účinná látka je obsažena v přípravcích

ARREST
DESIGNER
ELASTIQ ULTRA
FLEXI
MESH
Polní dny Sója 2020
detail