BASF
BASF
BASF

AGRA

FLEXI

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Maximální počet ošetření: 1×

Doporučení

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Maximální počet ošetření: 1×
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Hrách omezení předsklizňových a sklizňových ztrát BBCH 79– 89 0,5-1 l 100–400 l max. 1
Ječmen jarní ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
Ječmen ozimý ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
Oves jarní ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
Proso ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
Pšenice jarní ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
Pšenice ozimá ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
Řepka olejka, jarní omezení předsklizňových a sklizňových ztrát BBCH 79– 89 0,5-1 l 100–400 l max. 1
Řepka olejka, ozimá omezení předsklizňových a sklizňových ztrát BBCH 79– 89 0,5-1 l 100–400 l max. 1
Tritikale ozimé ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
Žito ozimé ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů od 87 BBCH 0,5-1 l 100–250 l max. 1
detail