Chemap Agro s.r.o.

FLORDIMEX T EXTRA

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 0,75 l
Ječmen ozimý zvýšení odolnosti proti poléhání 1 l
Pšenice jarní zvýšení odolnosti proti poléhání 1 l
Pšenice ozimá zvýšení odolnosti proti poléhání 1 l
Tritikale ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 1 l
Žito ozimé zvýšení odolnosti proti poléhání 1 l
detail