Chemap Agro s.r.o.

KABUKI

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do brambor, révy, rybízu, angreštu, jádrovin a peckovin: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchovým vodám.
- Při aplikaci do révy, rybízu, angreštu, jádrovin a peckovinSPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchovým vodám

DO:
- Při aplikaci do révy, rybízu, angreštu, peckovin a jádrovin Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 7 m, při 75% a 90% pak na 6 m s ohledem na vodní organismy.
- Při aplikaci do bramborZa účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
- Při aplikaci do brambor:Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Pro aplikaci do révy, rybízu, angreštu, jádrovin, peckovin Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

200–400 l/ha

postřik

5–7 dní

jádroviny, peckoviny

300–400 l/ha

postřik

min. 14 dní

réva vinná

300–400 l/ha

postřik ošetření kmenů

-

rybíz, angrešt

300–600 l/ha

postřik

-

Vinná réva, jádroviny, peckoviny, rybíz, angrešt:

- Zelené části kultur nesmějí být postřikem zasaženy.

- Potenciální poškození kultur spadá do oblasti odpovědnosti uživatele. Před použitím přípravku je nutné vyzkoušet snášenlivost kultur a účinnost za specifických provozních podmínek.

- Je nutné zamezit přímému ošetření sklizňového produktu.

- Spadané ovoce nesmí být použito jako potravina nebo krmivo.

Pěstování následných plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambory

8

4

4

4

réva, rybíz, angrešt, jádroviny, peckoviny

12

7

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor

20

10

5

5

réva, rybíz, angrešt, jádroviny, peckoviny

20

10

10

5

Pro aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Pro aplikaci do révy, rybízu, angreštu, jádrovin, peckovin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Účel použití Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt hubení výmladků od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–600 l max. 2×
Brambor desikace 14 dní před sklizní 0,8 l + smáčelo ™ 200–400 l max. 2×
Broskvoň hubení výmladků od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×, platí pro jádroviny a peckoviny
Hrušeň hubení výmladků od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×, platí pro jádroviny a peckoviny
Jabloň hubení výmladků od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×, platí pro jádroviny a peckoviny
Meruňka hubení výmladků od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×, platí pro jádroviny a peckoviny
Réva vinná hubení výmladků od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,2 % (max. 0,8 l/ha) + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×
Rybíz černý hubení výmladků od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–600 l max. 2×
Rybíz červený hubení výmladků od 3. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–600 l max. 2×
Slivoň hubení výmladků od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×, platí pro jádroviny a peckoviny
Třešeň hubení výmladků od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×, platí pro jádroviny a peckoviny
Višeň hubení výmladků od 2. roku, po vyrašení výhonků, max. délka 20 cm 0,8 l + smáčelo ™ 300–400 l max. 2×, platí pro jádroviny a peckoviny
detail