Chemap Agro s.r.o.

CUPROZIN PROGRESS

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Maximální aplikační dávka 3 kg Cu/ha/rok (brambory, réva, jádroviny) a 4 kg Cu/ha /rok (chmel) na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.Na základě vlastností mědi a jejích účinků na půdní makroorganismy byla německou autoritou omezena registrace na 3 roky. Další registrace je vázána na výsledky z monitoringu.

Při použití přípravku do brambor:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 5 m, při 75 % a 90 % redukci pak na 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Při použití přípravku do chmele:SPe3: S ohledem na ochranu vodních organismů lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 45 m, při 75 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 35 m a při 90 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 25 m.
Při použití přípravku do jádrovin:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 45 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 35 m, při 75 % na 25 m a při 90 % redukci pak na 18 m vzhledem k povrchové vodě.
Při použití přípravku do révySPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 14 m, při 75 % na 9 m a při 90 % redukci pak na 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Dávka vody:

Brambor: max. 400 l/ha

Réva: 200–1000 l vody/ha

Chmel: 700–1000 l/ha při výšce chmele do 1 konstrukce

1000–1500 l/ha při výšce chmele do 3 konstrukce

1500–2000 l/ha při plném vzrůstu

Jádroviny: 200–1500 l/ha (max. 500 l vody/m výšky koruny/ha)

Termín aplikace:

Brambor, réva, chmel, jádroviny: podle signalizace

Chmel - odstupňování dávek:

2,4 l/ha (BBCH do 37)

3,6 l/ha (BBCH 37–55)

5,4 l/ha (BBCH od 55)

Jádroviny: před květem nebo od velikosti plodů vlašského ořechu

Max. počet aplikací za rok v plodině:

Brambor: max. 6× v intervalu 7–10 dní

Réva: max. 7× v intervalu 8–12 dní

Chmel: max. 3× v intervalu 7–14 dní

Jádroviny: max. 8× v intervalu 14–21 dní (od velikosti plodů vlašského ořechu max. 3×)

Pozor na odrůdy citlivé na měď! Citlivost odrůd konzultujte držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
brambory
10
5
4
4
réva
25
14
9
6
chmel
nelze
45
35
25
jádroviny
45
35
25
18
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
chmel
10
5
0
0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Maximální aplikační dávka 3 kg mědi/ha/rok (brambory, réva, jádroviny) a 4 kg mědi/ha/rok (chmel) na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru podle signalizace 21 2 l 400 l max. 6× v intervalu 7–10 dní
Hrušeň Strupovitost hrušně před květem nebo od velikosti plodů vlašského ořechu, podle signalizace 21 1,5 l 200–1500 l/ha (max. 500 l vody/m výšky koruny/ha) max. 8× v intervalu 14–21 dní (od velikosti plodů vlašského ořechu max. 3×)
Chmel Plíseň chmelová podle signalizace 14 2,4-5,4 l 2,4 l/ha (BBCH do 37)
3,6 l/ha (BBCH 37–55)
5,4 l/ha (BBCH od 55)
700–2000 l max. 3× v intervalu 7–14 dní
Jabloň Strupovitost jabloně před květem nebo od velikosti plodů vlašského ořechu, podle signalizace 21 1,5 l 200–1500 l/ha (max. 500 l vody/m výšky koruny/ha) max. 8× v intervalu 14–21 dní (od velikosti plodů vlašského ořechu max. 3×)
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení), podle signalizace 21 1,6 l max. 1000 l max. 7× v intervalu 8–12 dní
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení), podle signalizace 21 0,8 l max. 500 l max. 7× v intervalu 8–12 dní
Agro Aliance
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
Prograin-Zia s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
19%
5%
3%
20%
3%
51%
detail