BASF
BASF
BASF

AGRA

ORIUS 6 FS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Výsevek: max. 250 kg osiva/ha
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpěné po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickými postupy, platnými pro daný typ aplikačního zařízení.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Sněť prašná ječná moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice jarní Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá pšeničná moření osiva AT 0,5 l/t
Pšenice ozimá Sněť mazlavá hladká moření osiva AT 0,5 l/t
detail