Chemap Agro s.r.o.

POLYRAM WG

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Jádroviny:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 20 m vzhledem k povrchové vodě.
- Brambory, okrasné rostliny: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřenou ochrannou vzdálenost 20 m při aplikaci do jádrovin, 5 m při aplikaci do vinic a 1 m při aplikaci do brambor a okrasných rostlin, od okraje ošetřovaného pozemku.

DO: Brambory, okrasné rostliny, réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Doporučení

U použití jádroviny – strupovitost a réva – plíseň révová

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při ošetření před výskytem, při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními.

Dávka aplikační kapaliny: brambory 200–600 l/ha, jádroviny 200–1000 l/ha, réva 200 – 1000 l/ha, karafiáty 1000 l/ha.

Počet ošetření: brambor max. 3×, jádroviny max. 5×, réva max. 3×, karafiát max. 3×.

Interval mezi ošetřeními: brambor 7–14 dní, jádroviny 7–14 dní, réva 7–14 dní, karafiáty 7 – 10 dní.

Případná omezení použití (počet ošetření za vegetaci) ve vztahu k aktivnímu využití dravého roztoče Typhlodromus pyri si stanoví příslušné svazy (SISPO, SIPHV).

Přípravek se aplikuje pozemním postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Vstup na ošetřené plochy možný až po zaschnutí.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska>
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
jádroviny
20
20
6
4
brambory, okrasné rostliny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
jádroviny
20
15
10
3
réva vinná
5
3
3
3
brambory, okrasné rostliny
1
1
1
1

Minoritní použití - ovocné školky, okrasné školky, celer bulvový

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

celer bulvový

400–1 000 l/ha

postřik

7 dnů

ovocné školky, okrasné školky

200–1 000 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

7–14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

okrasné školky do 50 cm

45

20

10

4

okrasné školky (50–150 cm)

nelze

nelze

50

30

ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm)

nelze

nelze

50

35

celer bulvový

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

okrasné školky (50–150 cm)

5

0

0

0

ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm)

10

5

0

0

Ovocné školky, okrasné školky (do 50 cm, 50–150 cm, nad 150 cm): S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Celer bulvový: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plíseň bramboru 7 2 kg 200–600 l max. 3×, Interval mezi ošetřeními 7–14 dní
Celer Septoriová skvrnitost celeru AT 1,8-2 kg 400–1000 l pouze celer bulvový, max. 3×, Interval mezi ošetřeními 7 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrušeň Strupovitost hrušně 21 2-2,4 kg 200–1000 l max. 5×, Interval mezi ošetřeními 7–14 dní
Jabloň Strupovitost jabloně 21 2-2,4 kg 200–1000 l max. 5×, Interval mezi ošetřeními 7–14 dní
Karafiát Rez karafiátová AT 2 kg 1000 l max. 3×, Interval mezi ošetřeními 7–10 dní
Okrasné školky Rzi - okrasné rostliny - 2-2,4 kg 200–1000 l max. 3×/rok, Interval mezi ošetřeními 7–14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Rzi - ovocné dřeviny - 2-2,4 kg 200–1000 l max. 3×/rok, Interval mezi ošetřeními 7–14 dní, minor. reg.: ÚKZÚZ
Réva vinná Plíseň révová do BBCH 61 (počátek kvetení) 42 1,1 kg (min. koncentrace 0,22%) 200–500 l max. 3×, Interval mezi ošetřeními 7–14 dní
Réva vinná Plíseň révová od BBCH 61 (počátek kvetení) 42 2,2 kg (min. koncentrace 0,22%) 200–1000 l max. 3×, Interval mezi ošetřeními 7–14 dní
detail