Chemap Agro s.r.o.

AGRITOX 50 SL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ředkev ohnice, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pcháč oset, šťovíky, pryskyřníky, penízek rolní, svlačec rolní
Plevele méně citlivé: konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, rozrazily, pomněnka rolní, kopretina osenní

Doporučení

Jetel luční - v 1. a dalším užitkovém roce - na jaře na vzešlé plevele nebo po seči, plevele max. 4 pravé listy, tj. BBCH 14, teplota v době ošetření nesmí překročit 23 °C!

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Aplikovat při teplotě nad 10 °C.
Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.
Při ošetření přípravkem Agritox 50 SL nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy vinné!
Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivá je réva vinná. V blízkosti vinic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Agritox 50 SL
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Festulolium - mezirodové hybridy POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×, bez podsevu
Ječmen jarní POST BBCH 14–29, jetel luční 2 trojlístky AT 1 l 200–400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Ječmen ozimý POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Jetel luční POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře nebo po seči, plevele do 14 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Jílek hybridní POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jílek jednoletý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jílek mnohokvětý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jílek vytrvalý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Kostřava červená POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Kostřava luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Kostřava ovčí POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice bahení POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice hajní POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice smáčknutá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Louky POST na jaře nebo po seči, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého AT 3 l 200–400 l max. 1×
Metlice trsnatá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Oves jarní POST BBCH 14–29, jetel luční 2 trojlístky AT 1 l 200–400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Oves jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×, bez podsevu
Pastviny POST na jaře nebo po seči, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého AT 3 l 200–400 l max. 1×
Poháňka hřebenitá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Psárka luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Psineček tenký POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní POST BBCH 14–29, jetel luční 2 trojlístky AT 1 l 200–400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Pšenice jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×, bez podsevu
Pšenice ozimá POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Réva vinná POST od konce července do konce srpna 35 2,5 l 200–400 l max. 1×, svlačec rolní
Srha laločnatá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Trávy POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Tritikale ozimé POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Trojštět žlutavý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Žito ozimé POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail