BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AGRITOX 50 SL

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ředkev ohnice, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pcháč oset, šťovíky, pryskyřníky, penízek rolní, svlačec rolní
Plevele méně citlivé: konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, rozrazily, pomněnka rolní, kopretina osenní

Doporučení

Jetel luční - v 1. a dalším užitkovém roce - na jaře na vzešlé plevele nebo po seči, plevele max. 4 pravé listy, tj. BBCH 14, teplota v době ošetření nesmí překročit 23 °C!

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Aplikovat při teplotě nad 10 °C.
Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.
Při ošetření přípravkem Agritox 50 SL nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy vinné!
Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivá je réva vinná. V blízkosti vinic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Agritox 50 SL
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Festulolium - mezirodové hybridy POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen jarní POST BBCH 14–29, jetel luční 2 trojlístky AT 1 l 200–400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Ječmen jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×, bez podsevu
Ječmen ozimý POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Jetel luční POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře nebo po seči, plevele do 14 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1×
Jílek hybridní POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jílek jednoletý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jílek mnohokvětý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jílek vytrvalý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Kostřava červená POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Kostřava luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Kostřava ovčí POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice bahení POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice hajní POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lipnice smáčknutá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Louky POST na jaře nebo po seči, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého AT 3 l 200–400 l max. 1×
Metlice trsnatá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Oves jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×, bez podsevu
Oves jarní POST BBCH 14–29, jetel luční 2 trojlístky AT 1 l 200–400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Pastviny POST na jaře nebo po seči, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého AT 3 l 200–400 l max. 1×
Poháňka hřebenitá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Psárka luční POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Psineček tenký POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní POST BBCH 14–29, jetel luční 2 trojlístky AT 1 l 200–400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Pšenice jarní POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×, bez podsevu
Pšenice ozimá POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Réva vinná POST od konce července do konce srpna 35 2,5 l 200–400 l max. 1×, svlačec rolní
Srha laločnatá POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Trávy POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Tritikale ozimé POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
Trojštět žlutavý POST při výšce trav 25–30 cm AT 1,5 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Žito ozimé POST BBCH 14–29 AT 1,5 l 200–400 l max. 1×
detail