BASF
BASF
BASF

AGRA

AURORA 40 WG

Účinná látka

Balení

100, 300 g PE -láhev, 850 ml HDPE dóza pro 400 g přípravku s odměrkou na 50 g

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

V některých případech může po aplikaci dojít k přechodné fytotoxicitě (drobné nekrotické skvrny na listech).
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku carfentrazone-ethyl více než 1×.
Střídat nasazení přípravků s rozdílnými způsoby účinku, případně používat přípravky složené z účinných látek s rozdílnými způsoby účinku. Opakované použití přípravků z této skupiny (triazoliny) podporuje vznik rezistence vůči nim. Přípravek se aplikuje běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné dávkování přípravku.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech ovsa setého

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 21–29 0,05 kg 200–400 l
Ječmen ozimý POST podzim, jaro, BBCH 13–29 0,05 kg 200–400 l
Oves jarní POST BBCH 21–29 0,05 kg 200–400 l
Pšenice ozimá POST podzim, jaro, BBCH 13–29 0,05 kg 200–400 l
Tritikale ozimé POST BBCH 21–29 0,05 kg 200–400 l
Žito ozimé POST BBCH 21–29 0,05 kg 200–400 l
detail