Chemap Agro s.r.o.

AXIAL PLUS

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice

200–400 l/ha

postřik

1× za rok

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: chundelka metlice, oves hluchý.

Případnou citlivost odrůd ječmene konzultujte s držitelem povolení.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Následné plodiny: v normálním osevním postupu po sklizní obilniny lze pěstovat jakoukoli plodinu.

Náhradní plodiny: kukuřici, oves a jílky lze vysévat nejdříve za 4 týdny po aplikaci. Ostatní plodiny lze pěstovat bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou oves, kukuřice a jílky.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 21-31, oves hluchý BBCH 12-31 AT 0,6 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST jaro BBCH 21-31, chundelka metlice BBCH 12-31 AT 0,9 l 200–400 l max. 1×, jen při silném zaplevelení, tj. nad 100 ks chundelky/m2, max.1×
Pšenice ozimá POST jaro BBCH 21-31, chundelka metlice BBCH 12-31 AT 0,6 l 200–400 l max. 1×
detail