Chemap Agro s.r.o.

BIATHLON 4D

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenosti nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé - svízel přítula, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, heřmánek terčovitý, hluchavka objímavá, hořinka východní, hulevníkovec lékařský, huseníček rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, kakost měkký, konopice polní, mák polní, mák vlčí, merlíky, nepatrnec polní, osívka jarní, ostrožka stračka, penízek rolní, opletka obecná, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, rmen rolní, řeřišničník písečný, úhorník mnohodílný, vikev huňatá, vikev ptačí, hořčice rolní, řepka olejka - výdrol; svlačec rolní.
Plevele méně citlivé - rozrazily, violky, bažanka roční, hluchavka nachová; pcháč oset.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Růstová fáze plodin: BBCH 13–39, tj. 3. list až fáze jazýčku (liguly): jazýček praporcového listu již viditelný, praporcový list plně rozvinutý.

Růstová fáze plevelů: aktivně rostoucí.

Dávka vody: 100–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, na jaře

Dešťové srážky 90 minut po aplikaci již nesnižují účinnost přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Čištění aplikačního zařízení:

Po vystříkání se nádrž, ramena a trysky důkladně proplachují čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. Do nádrže se přidá 3% roztok sody, která se promíchá a nechá cca 10 minut působit. Roztok se vypustí. Znovu se vše propláchne čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jarní a ozimé obilniny
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail