BASF
BASF
BASF

AGRA

BIATHLON 4D

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, tritikale, žito ozimé, oves

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Růstová fáze plevelů: plevele musí být aktivně rostoucí.

V nepříznivých podmínkách (sucho) je třeba použít přípravek v tank-mixu se smáčedlem Dash HC, v souladu s návodem na jeho použití.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: svízel přítula, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský, heřmánek terčovitý, hluchavka objímavá, hořinka východní, hulevníkovec lékařský, huseníček rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, kakost měkký, konopice polní, mák polní, mák vlčí, merlíky, nepatrnec polní, osívka jarní, ostrožka stračka, penízek rolní, opletka obecná, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, rmen rolní, řeřišničník písečný, úhorník mnohodílný, vikev huňatá, vikev ptačí, hořčice rolní, řepka olejka-výdrol, svlačec rolní;

- plevele méně citlivé: rozrazily, violky, bažanka roční, hluchavka nachová, pcháč oset.

Dešťové srážky 90 minut po aplikaci již nesnižují účinnost přípravku.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po předčasném zaorání ošetřené plodiny lze jako náhradní plodinu pěstovat obilniny a kukuřici. Širokolisté plodiny mohou být vysety až po 2–3 měsících a po orbě do hloubky 10–15 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Po vystříkání se nádrž, ramena a trysky důkladně proplachují čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. Do nádrže se přidá 3% roztok sody, která se promíchá a nechá cca 10 minut působit. Roztok se vypustí. Znovu se vše propláchne čistou vodou. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, tritikale, žito ozimé, oves setý

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Ječmen jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Ječmen ozimý POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Ječmen ozimý POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Oves jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Oves jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Oves ozimý POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Oves ozimý POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Pšenice jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Pšenice jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Pšenice ozimá POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Pšenice ozimá POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Tritikale jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Tritikale jarní POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Tritikale ozimé POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
Tritikale ozimé POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Žito ozimé POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g + 1,0 l/ha Dash HC - TM 150-400 l max. 1x
Žito ozimé POST jaro, 13–39 BBCH AT 70 g 150-400 l max. 1x
detail