BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CLAP

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin a členovců 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

cukrovka, řepa krmná, ječmen jarní, kukuřice

200–400 l/ha

postřik

ječmen ozimý, oves ozimý, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé, žito

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé - pcháč oset, merlík bílý, laskavec ohnutý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, lilek černý, ibišek trojdílný, rozrazil perský, řepeň, mléč zelinný, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, starček rolní, zemědým lékařský, penízek rolní, hluchavka objímavá, kokoška pastuší tobolka, durman obecný, chrpa modrák
Plevele méně citlivé - rdesno blešník, svlačec rolní

Růstová fáze plevelů:

- aktivně rostoucí, dvouděložné jednoleté BBCH 14, pcháč oset BBCH 30–31

Vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry krmné řepy a žita jarního konzultujte s držitelem povolení.

Zpracování prostřednictvím transformačních procesů konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny:

Nepoužívejte žádný rostlinný materiál, který byl ošetřen přípravkem Clap, na kompostování nebo mulčování.

Nepoužívejte chlévskou mrvu zvířat, která byla krmena plodinami ošetřenými přípravkem Clap, na kompostování.

Rezidua přípravku Clap v rostlinných pletivech (včetně hnoje), které nejsou zcela rozložená, mohou mít vliv na následné citlivé plodiny. V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další složnokvěté (hvězdnicovité) rostliny, skleníkové a chráněné plodiny.

Aby se zabránilo negativnímu vlivu na polní plodiny po aplikaci Clap, nepěstujte citlivé plodiny na podzim (např. ozimé fazole) ve stejném roce, kdy bylo provedeno ošetření přípravkem Clap. Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek Clap nejpozději do konce července předešlého roku.
Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být nasekaný a zapravený do půdy do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. Ujistěte se, že byly veškeré ošetřené rostlinné zbytky (včetně hnoje) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin.

Po obilninách ošetřených clopyralidem:

Pokud byla do půdy zapravena sláma z ošetřených plodin, měly by být ve stejném roce pěstovány pouze tolerantní plodiny (např. obilniny).

Po plodinách ošetřených clopyralidem (kromě obilnin):

Po aplikaci clopyralidu je nutno dodržet následující omezení pro pěstování následujících plodin:

  • pšenice, ječmen, oves, kukuřice, řepka olejná: 4 měsíce (120 dní)
  • všechny ostatní plodiny: 12 měsíců (1 rok)
  • před pěstováním luštěnin (např. polní boby a hrách) je třeba provést orbu nebo důkladnou kultivaci

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení:

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá, ječmen jarní, cukrovka, řepa krmná, pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito, oves ozimý, kukuřice

5

5

0

0

Minoritní registrace - brukev řepák, lilie, lnička setá, narcis, řepa salátová, tuřín, vodnice, vrba

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brukev řepák, lilie, lnička setá, narcis, řepa salátová, tuřín, vodnice, vrba

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

lnička setá, řepa salátová, tuřín, vodnice bílá, vodnice černá, brukev řepák, lilie, narcis, vrba

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brukev řepák POST 12–14 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka POST 12–19 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní POST 12–32 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 20–39 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1× na jaře
Kukuřice POST 12–21 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Lilie POST na jaře ve výšce rostlin 10–15 cm, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá POST 12–14 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Narcis POST 7 dní po sběru květů na jaře, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Oves ozimý POST 20–39 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1× na jaře
Pšenice ozimá POST 20–39 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1× na jaře
Řepa červená POST 12–14 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l řepa salátová, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná POST 12–19 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 18–51 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1× na jaře
Tritikale ozimé POST 20–39 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1× na jaře
Tuřín POST 12–14 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vodnice POST 12–14 BBCH, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l vodnice černá a bílá, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vrba POST před rašením na jaře, po vzejití plevelů AT 0,4 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Žito ozimé POST 20–39 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1× na jaře
detail