Chemap Agro s.r.o.

CLAP

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti: plevele citlivé: heřmánkovec nevonný, chrpa modrák, pcháč oset.

Růstová fáze plevelů: aktivně rostoucí, dvouděložné jednoleté BBCH 14, pcháč oset BBCH 30–31

Následné plodiny: Nepoužívejte žádný rostlinný materiál, který byl ošetřen přípravkem Clap, na kompostování nebo mulčování.Nepoužívejte chlévskou mrvu zvířat, která byla krmena plodinami ošetřenými přípravkem Clap, na kompostování. Rezidua přípravku Clap v rostlinných pletivech (včetně hnoje), které nejsou zcela rozložená, můžou mít vliv na následné citlivé plodiny. V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další složnokvěté (hvězdnicovité) rostliny, skleníkové a chráněné plodiny. Aby se zabránilo negativnímu vlivu na polní plodiny po aplikaci Clap, nepěstujte citlivé plodiny na podzim (např. ozimé fazole) ve stejném roce, kdy bylo provedeno ošetření přípravkem Clap. Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek Clap nejpozději do konce července loňského roku. Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být nasekaný a zapravený do půdy do začátku podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. Ujistěte se, že byly veškeré ošetřené rostlinné zbytky (včetně hnoje) plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných plodin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka ozimá

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá POST 18–51 BBCH AT 0,4 l 200–400 l max. 1×
detail