BASF
BASF
BASF

AGRA

CLINIC XTREME

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Aplikační dávka nad 2,67 kg přípravku/ha:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 4 l přípravku/ ha.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cukrovka, jádroviny, kukuřice, lesní porosty, louky a pastviny, obilniny, orná půda, peckoviny, půda dočasně neobdělávaná, réva, řepa krmná, řepka olejka, skořápkaté ovoce, slunečnice

100–400 l/ha

postřik

lesní školky, okrasné školky

200 l/ha

postřik, aplikace knotem

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

louky a  pastviny

zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům

Upřesnění použití:

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4–5 listů (10–15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by měly mít vyvinuty alespoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevele alespoň 2 pravé listy.

Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.

Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

 

Je nezbytné se vyhnout zasažení zelených nebo mladých částí kulturních rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou, dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

Dávka nad 2,67 l př./ha (~1442 g ú.l./ha)

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRS před sázením - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Brambor PRE do 5 dnů po výsadbě, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Broskvoň POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Broskvoň POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Cukrovka PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Cukrovka PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Hrušeň POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Hrušeň POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Jabloň POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Jabloň POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Ječmen jarní PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Ječmen jarní PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Ječmen ozimý PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Ječmen ozimý PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Kukuřice PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Kukuřice PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní porosty PRS aplikace 1–2 týdny před výsadbou, aplikace plošná - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní porosty POST v období vegetačního klidu (září–listopad nebo březen–květen), aplikace plošná - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní porosty POST aplikace kolem kmenů, květen–září, aplikace s kryty - max. 50 % celkové plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní školky POST během vegetačního období, sazenice starší 2 let, aplikace meziřádková, aplikace s kryty - max. 50 % celkové plochy, postřik - 3-5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní školky POST jednotlivé rostliny, aplikace knotem - 33 % (max. 5,33 l/ha) plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Lesní školky POST v období vegetačního klidu (září–listopad), aplikace plošná, postřik - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Louky POST květen–srpen, bodová aplikace - max. 30 % celkové plochy, 100 l vody/ha - 4 l 40 ml přípravku/1,0 l vody/100 m2 100 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Louky POST květen–srpen, bodová aplikace - max. 30 % celkové plochy - 33 % (max. 5,33 l/ha) šťovík, pcháč
Louky POST obnova TTP - 2,67-4 l
Meruňka POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Meruňka POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Okrasné školky POST během vegetačního období, sazenice starší 2 let, aplikace meziřádková, aplikace s kryty - max. 50 % celkové plochy, postřik - 3-5 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Okrasné školky POST jednotlivé rostliny, aplikace knotem - 33 % (max. 5,33 l/ha) plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Okrasné školky POST v období vegetačního klidu (září–listopad), aplikace plošná, postřik - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Orná půda PRS půda dočasně neobdělávaná - před setím nové plodiny - 3,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Orná půda POST strniště - po sklizni - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé, na svažitých pozemcích
Ořešák POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé,obecně skořápkaté ovoce
Ořešák POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé,obecně skořápkaté ovoce
Oves jarní PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Oves jarní PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Oves ozimý PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Oves ozimý PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Pastviny POST květen–srpen, bodová aplikace - max. 30 % celkové plochy - 33 % (max. 5,33 l/ha) šťovík, pcháč
Pastviny POST obnova TTP - 2,67-4 l
Pastviny POST květen–srpen, bodová aplikace - max. 30 % celkové plochy, 100 l vody/ha - 4 l 40 ml přípravku/1,0 l vody/100 m2 100 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Proso PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Proso PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Pšenice jarní PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Pšenice jarní PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Pšenice ozimá PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Pšenice ozimá PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Réva vinná POST od 4. roku po výsadbě - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Řepa krmná PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Řepa krmná PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Řepka olejka, jarní PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Řepka olejka, jarní PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Řepka olejka, ozimá PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Řepka olejka, ozimá PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Slivoň POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Slivoň POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Slunečnice PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Slunečnice PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Tritikale jarní PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Tritikale jarní PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Tritikale ozimé PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Tritikale ozimé PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Třešeň POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Třešeň POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Višeň POST bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Višeň POST aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy - 2-5,33 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Žito jarní PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Žito jarní PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Žito ozimé PRS před setím - 1,33-4 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
Žito ozimé PRE do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny - 1,2-2 l plevele jednoleté, plevele vytrvalé
detail