BASF
BASF
BASF

AGRA

CLIOPHAR 600 SL

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

OP II. st.:
- Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
- Přípravek je vyloučen z použití při aplikaci do řepky olejky, cukrovky, červené řepy, krmné řepy, mangoldu, tuřínu, vodnice, na louky a pastviny a okrasné dřeviny v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, červená řepa, mangold, řepa krmná, řepka olejka, tuřín, vodnice

200–250 l/ha

postřik

ječmen, oves, pšenice, okrasné dřeviny

200 l/ha

postřik

louky a pastviny

300–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá a další jeteloviny, lilek černý.

Ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10–11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé

Aplikujte na vzešlé aktivně rostoucí plevele. Pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice, maximálně počátek dlouživého růstu. Heřmánkovité plevele ve fázi malé listové růžice maximálně do fáze 8 pravých listů. Ostatní plevele maximálně do fáze 6 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Při aplikaci okolo okrasných stromů a keřů nesmí postřiková kapalina zasáhnout zelené části ošetřované kultury (listy, pupeny, výmladky, nezdřevnatělé kmínky apod.).

Přípravek nelze aplikovat v kořenové oblasti druhů z čeledi složnokvěté (např. Senecio spp.) nebo z čeledi bobovité (např. Laburnum, Genista, Cytisus spp.).

Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zapravte do půdy, kde se rostlinné zbytky a rezidua přípravku rychleji rozloží.

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje), která nejsou zcela rozložena, mohou poškodit citlivé následné plodiny (luskoviny, mrkev, brambory, salát, rajčata).

Odstup od aplikace přípravku Cliophar 600 SL a setím/sázením citlivých následných plodin musí být minimálně 125 dnů. Nepoužívejte rostlinný materiál ošetřený přípravkem Cliophar 600 SL ke kompostování nebo mulčování; hnůj od zvířat krmených plodinami ošetřenými Cliophar 600 SL nepoužívejte ke kompostování.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, oves

5

0

0

0

řepka olejka, louky a  pastviny, okrasné dřeviny, cukrovka, řepa krmná, červená řepa, mangold, tuřín, vodnice

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×
Ječmen jarní POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×
Louky POST 7 dní před sečením na seno a senáž 7 0,33 l 300–400 l max. 1×, stávající porosty
Mangold POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×
Okrasné dřeviny POST AT 0,33 l 200 l max. 1×
Oves jarní POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×
Oves ozimý POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×
Pastviny POST 7 dní před vpuštěním zvířat na pastvu 7 0,33 l 300–400 l max. 1×, stávající porosty
Pšenice jarní POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×
Řepa červená POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×
Řepa krmná POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×
Řepka olejka, jarní POST 14–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST 14–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×
Tuřín POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×
detail