BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

DICOPUR M 750

Účinná látka

Balení

1 l, 10 l

Charakteristika

Herbicid proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem, travách na semeno, jeteli lučním, jádrovinách, peckovinách, angreštu, červeném rybízu, révě vinné a na nezemědělské půdě.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

DICOPUR M 750

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 2 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m pro aplikaci do jetele, 10 m pro aplikaci do obilovin a trav, 15 m pro aplikaci do vinné révy a 20 m pro aplikaci do luk a pastvin od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinná látka působí systémově. Proniká do listových pletiv, kde je rozváděna a ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace stonků i listů a následně úhyn rostlin. Účinkuje proti dvouděložným jednoletým a vytrvalým plevelům.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, pryskyřníky, svlačec rolní, hořčice rolní, merlík bílý, šťovíky, penízek rolní.

Plevele méně citlivé:
konopice polní, rozrazily, laskavec ohnutý, mák vlčí, pomněnka rolní, kopretina osenní.

Doporučení

Maximální počet ošetření: 1× za vegetační sezonu.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Při ošetření přípravkem Dicopur M 750 nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy vinné!

Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dicopur M 750.

Postupy čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku musejí být veškeré stopy přípravku odstraněny z mísící nádrže a postřikovače podle následujícího postupu, aby později nedošlo k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi MCPA:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Ovocné školky, okrasné školky

Dávka vody: 200–400 l/ha

Lze aplikovat pouze na jaře, max. 1×

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, pryskyřníky, svlačec rolní, hořčice rolní, merlík bílý, šťovíky, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: konopice polní, rozrazily, laskavec ohnutý, mák vlčí, pomněnka rolní, kopretina osenní.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Při ošetření přípravkem Dicopur M 750 nesmí žádným způsobem dojít k zasažení kultury!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Postup čištění aplikačního zařízení:

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dicopur M 750.

Postupy čištění aplikačního zařízení

Ihned po skončení postřiku musejí být veškeré stopy přípravku odstraněny z mísící nádrže a postřikovače podle následujícího postupu, aby později nedošlo k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi MCPA:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné školky, okrasné školky
20
10
5
5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

jetel plazivý, jetel panonský, jetel perský, netradiční jetele (rod Trifolium)

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1× za rok

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jetel plazivý, jetel panonský, jetel perský, netradiční jetele (rod Trifolium)
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jetel plazivý, jetel panonský, jetel perský, netradiční jetele (rod Trifolium)
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční 2 trojlístky = BBCH12 AT 0,65 l 200-400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×, bez podsevu
Ječmen ozimý POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
Jetel luční POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře nebo po seči, plevele do 14 BBCH 28 0,3 l 200-400 l max. 1×, OL-pro zkrmování
Jetel panonský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,65 l 200-400 l max. 1×, podsev obilnin, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel panonský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,2-0,5 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel perský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,65 l 200-400 l max. 1×, podsev obilnin, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel perský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,2-0,5 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel plazivý POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,2-0,5 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel plazivý POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,65 l 200-400 l max. 1×, podsev obilnin, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Louky POST na jaře, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého 28 1,8 l 200-400 l max. 1×, OL-pro zkrmování
Okrasné školky POST na jaře AT 1,8 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. SRS
Oves jarní POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×, bez podsevu
Oves jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční 2 trojlístky = BBCH12 AT 0,65 l 200-400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Ovocné školky POST na jaře AT 1,8 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. SRS
Pastviny POST na jaře, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého 28 1,8 l 200-400 l max. 1×, OL-pro zkrmování
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×, bez podsevu
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční 2 trojlístky = BBCH12 AT 0,65 l 200-400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Pšenice ozimá POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
Réva vinná POST od poloviny července do konce srpna 35 1,6 l 200-400 l max. 1×
Trávy POST při výšce 25–30 cm AT 1 l 200-400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
Železnice POST přeslička AT 1,8 l 200-400 l max. 2×, minor. reg. SRS
Žito ozimé POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
detail