Chemap Agro s.r.o.

DICOPUR M 750

Účinná látka

Balení

1 l, 10 l

Charakteristika

Herbicid proti dvouděložným plevelům v obilninách bez podsevu i s podsevem, travách na semeno, jeteli lučním, jádrovinách, peckovinách, angreštu, červeném rybízu, révě vinné a na nezemědělské půdě.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

DICOPUR M 750

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 2 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m pro aplikaci do jetele, 10 m pro aplikaci do obilovin a trav, 15 m pro aplikaci do vinné révy a 20 m pro aplikaci do luk a pastvin od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinná látka působí systémově. Proniká do listových pletiv, kde je rozváděna a ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace stonků i listů a následně úhyn rostlin. Účinkuje proti dvouděložným jednoletým a vytrvalým plevelům.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé:
ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, pryskyřníky, svlačec rolní, hořčice rolní, merlík bílý, šťovíky, penízek rolní.

Plevele méně citlivé:
konopice polní, rozrazily, laskavec ohnutý, mák vlčí, pomněnka rolní, kopretina osenní.

Doporučení

Maximální počet ošetření: 1× za vegetační sezonu.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Při ošetření přípravkem Dicopur M 750 nesmí žádným způsobem dojít k zasažení zelených částí révy vinné!

Přípravek poškozuje dvouděložné rostliny na loukách a pastvinách!

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dicopur M 750.

Postupy čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku musejí být veškeré stopy přípravku odstraněny z mísící nádrže a postřikovače podle následujícího postupu, aby později nedošlo k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi MCPA:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2×.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Ovocné školky, okrasné školky

Dávka vody: 200–400 l/ha

Lze aplikovat pouze na jaře, max. 1×

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, pcháč oset, pryskyřníky, svlačec rolní, hořčice rolní, merlík bílý, šťovíky, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: konopice polní, rozrazily, laskavec ohnutý, mák vlčí, pomněnka rolní, kopretina osenní.

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Při ošetření přípravkem Dicopur M 750 nesmí žádným způsobem dojít k zasažení kultury!

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Postup čištění aplikačního zařízení:

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Dicopur M 750.

Postupy čištění aplikačního zařízení

Ihned po skončení postřiku musejí být veškeré stopy přípravku odstraněny z mísící nádrže a postřikovače podle následujícího postupu, aby později nedošlo k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi MCPA:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné školky, okrasné školky
20
10
5
5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

jetel plazivý, jetel panonský, jetel perský, netradiční jetele (rod Trifolium)

Dávka vody: 200–400 l vody/ha

Způsob aplikace: postřik

Max. počet aplikací v plodině: max. 1× za rok

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.

Aplikovat při teplotě nad 10 °C.

Srážky do 4 hodin po aplikaci snižují účinnost.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jetel plazivý, jetel panonský, jetel perský, netradiční jetele (rod Trifolium)
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
jetel plazivý, jetel panonský, jetel perský, netradiční jetele (rod Trifolium)
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční 2 trojlístky = BBCH12 AT 0,65 l 200-400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Ječmen jarní POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×, bez podsevu
Ječmen ozimý POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
Jetel luční POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře nebo po seči, plevele do 14 BBCH 28 0,3 l 200-400 l max. 1×, OL-pro zkrmování
Jetel panonský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,65 l 200-400 l max. 1×, podsev obilnin, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel panonský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,2-0,5 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel perský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,65 l 200-400 l max. 1×, podsev obilnin, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel perský POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,2-0,5 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel plazivý POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,2-0,5 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Jetel plazivý POST na aktivně rostoucí plevele 28 0,65 l 200-400 l max. 1×, podsev obilnin, minor. reg. ÚKZUZ, platí také pro další netradiční jetele (rod Trifolium)
Louky POST na jaře, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého 28 1,8 l 200-400 l max. 1×, OL-pro zkrmování
Okrasné škoky POST na jaře AT 1,8 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. SRS
Oves jarní POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×, bez podsevu
Oves jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční 2 trojlístky = BBCH12 AT 0,65 l 200-400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Ovocné školky POST na jaře AT 1,8 l 200-400 l max. 1×, minor. reg. SRS
Pastviny POST na jaře, od 15 cm do fáze poupat pryskyřníku prudkého 28 1,8 l 200-400 l max. 1×, OL-pro zkrmování
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×, bez podsevu
Pšenice jarní POST 14–29 BBCH, jetel luční 2 trojlístky = BBCH12 AT 0,65 l 200-400 l max. 1×, s podsevem jetele lučního
Pšenice ozimá POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
Réva vinná POST od poloviny července do konce srpna 35 1,6 l 200-400 l max. 1×
Trávy POST při výšce 25–30 cm AT 1 l 200-400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
Železnice POST přeslička AT 1,8 l 200-400 l max. 2×, minor. reg. SRS
Žito ozimé POST 14–29 BBCH AT 1 l 200-400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail