BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FLAME DUO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice ozimá, ječmen

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chrpa modrá, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, mák vlčí, hořčice rolní, ptačinec žabinec;

- plevele méně citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, rozrazil perský.

Růstová fáze plevelů v době aplikace: Aplikujte co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevelů, optimálně ve fázi plevelů BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Náhradní plodiny: V případě likvidace ošetřeného porostu je možné po orbě zařadit jako náhradní plodinu pouze obilninu.

Následné plodiny: V kalendářním roce, ve kterém byla provedena aplikace, je možno po sklizni zařadit obilniny, řepku olejku a bob. Za nepříznivých podmínek pro odbourávání přípravku (sucho, zásadité půdy) může dojít k poškození řepky olejky. Pěstování následných plodin v následujícím kalendářním roce je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení podle následujícího postupu: Úplně vyprázdněte postřikovač a naplňte nádrž postřikovače čistou vodou (min. 10 % objemu nádrže). Vypláchněte nádrž a propláchněte ramena, hadice a trysky. Zcela vyprázdněte postřikovač a postup opakujte ještě 2×.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 23–39 BBCH AT 60 g 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 23–39 BBCH, na jaře AT 60 g 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 23–39 BBCH, na jaře AT 60 g 200–400 l max. 1×
detail