Chemap Agro s.r.o.

FLUROSTAR 200

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do obilnin.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Louky a pastviny/travní porosty:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m, při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice tvrdá, triticale, kukuřice: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

* Ochranná lhůta, která musí být dodržena mezi poslední aplikací a přístupem zvířat na ošetřený pozemek.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice,

pšenice tvrdá, tritikale, žito

150–400 l/ha

postřik

max. 1×

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

louky a pastviny

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Pšenice ozimá, ječmen ozimý

Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 12–45). Při aplikaci na podzim musí být dodržena maximální dávka 0,75 l/ha.

Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves

Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31).

Pšenice jarní, ječmen jarní

Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12–39).

Kukuřice na siláž

Termín aplikace: Od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.

Louky a pastviny

Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha a objem postřikové kapaliny 200–400 l/ha. Trávy musí mít být v době aplikace minimálně ve fázi 3 plně vyvinutých listů (BBCH 13). Na stávající travní porosty použijte dávku 2,0 l/ha a objem postřikové kapaliny 300–400 l/ha. V případě bodové aplikace použijte maximálně 30 ml přípravku Flurostar 200 na 10 l vody. Nižší dávku vody použijte v řídkých porostech s malými plevely. V hustých a zaplevelených porostech použijte vyšší dávku vody.

Spektrum účinnosti podle stádia plevelů

- citlivé plevele do fáze počátku kvetení - svízel přítula, ptačinec žabinec, konopice polní, pomněnka rolní (při použití dávky 0,75 l/ha by tyto plevele měly být vysoké maximálně 10 cm, pomněnka rolní maximálně 5 cm), kopřiva dvoudomá, pampelišky; šťovíky - ve fázi listové růžice, 15–20 cm vysoké;

- citlivé plevele do fáze 6 pravých listů - lilek černý, pohanka svlačcovitá;

- citlivé plevele do fáze 4 pravých listů - hluchavka nachová, hluchavka objímavá, pohanka svlačcovitá (při dávce 0,75 l/ha);

- citlivé plevele do fáze 2 pravých listů - zemědým lékařský, rdesno ptačí, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, starčeky, heřmánkovité plevele, rdesno blešník, rdesno červivec.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.

Vyvarujte se překrytí postřikových pásů!

Nepoužívejte válení nebo vláčení porostu minimálně 7 dní před a po aplikaci.

Následné plodiny: Před výsevem citlivých plodin jako jsou brambory, cukrovka, salát, mrkev nebo rajčata

je třeba provést orbu a dodržet odstup minimálně 120 dnů od aplikace. Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2,0 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin a trav. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2,0 l/ha nesmí být zapravena do půdy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice tvrdá, tritikale, pšenice jarní, ječmen jarní, oves, kukuřice, louky a pastviny/travní porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice tvrdá, tritikale, kukuřice
5
0
0
0
louky a pastviny/travní porosty
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–39 BBCH AT 0,75 l 150–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 12–45 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
Kukuřice POST 13–16 BBCH max. do výšky kukuřice 20 cm AT 1 l 200–300 l max. 1×
Louky POST 7* 2 l 300–400 l max. 1×, stávající porosty
Louky POST od 13 BBCH 7* 0,75 l 200–400 l max. 1×, nově založené porosty
Oves jarní POST 12–31 BBCH AT 0,75 l 150–400 l max. 1×
Pastviny POST od 13 BBCH 7* 0,75 l 200–400 l max. 1×, nově založené porosty
Pastviny POST 7* 2 l 300–400 l max. 1×, stávající porosty
Pšenice jarní POST 12–39 BBCH AT 0,75 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–45 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–31 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×, pouze pšenice tvrdá
Tritikale ozimé POST 12–31 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–31 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
detail