Chemap Agro s.r.o.

FLUROSTAR 200

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro podzimní aplikaci do obilnin.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Louky a pastviny/travní porosty:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m, při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
- Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice tvrdá, triticale, kukuřice: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

* Ochranná lhůta, která musí být dodržena mezi poslední aplikací a přístupem zvířat na ošetřený pozemek.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice,

pšenice tvrdá, tritikale, žito

150–400 l/ha

postřik

max. 1×

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

louky a pastviny

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Pšenice ozimá, ječmen ozimý

Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze zduřelé pochvy praporcového listu (BBCH 12–45). Při aplikaci na podzim musí být dodržena maximální dávka 0,75 l/ha.

Žito, tritikale, pšenice tvrdá, oves

Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31).

Pšenice jarní, ječmen jarní

Termín aplikace: Postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12–39).

Kukuřice na siláž

Termín aplikace: Od 3. do 6. listu kukuřice, max. do výšky kukuřice 20 cm.

Louky a pastviny

Na nově založené travní porosty použijte dávku 0,75 l/ha a objem postřikové kapaliny 200–400 l/ha. Trávy musí mít být v době aplikace minimálně ve fázi 3 plně vyvinutých listů (BBCH 13). Na stávající travní porosty použijte dávku 2,0 l/ha a objem postřikové kapaliny 300–400 l/ha. V případě bodové aplikace použijte maximálně 30 ml přípravku Flurostar 200 na 10 l vody. Nižší dávku vody použijte v řídkých porostech s malými plevely. V hustých a zaplevelených porostech použijte vyšší dávku vody.

Spektrum účinnosti podle stádia plevelů

- citlivé plevele do fáze počátku kvetení - svízel přítula, ptačinec žabinec, konopice polní, pomněnka rolní (při použití dávky 0,75 l/ha by tyto plevele měly být vysoké maximálně 10 cm, pomněnka rolní maximálně 5 cm), kopřiva dvoudomá, pampelišky; šťovíky - ve fázi listové růžice, 15–20 cm vysoké;

- citlivé plevele do fáze 6 pravých listů - lilek černý, pohanka svlačcovitá;

- citlivé plevele do fáze 4 pravých listů - hluchavka nachová, hluchavka objímavá, pohanka svlačcovitá (při dávce 0,75 l/ha);

- citlivé plevele do fáze 2 pravých listů - zemědým lékařský, rdesno ptačí, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, starčeky, heřmánkovité plevele, rdesno blešník, rdesno červivec.

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů.

Vyvarujte se překrytí postřikových pásů!

Nepoužívejte válení nebo vláčení porostu minimálně 7 dní před a po aplikaci.

Následné plodiny: Před výsevem citlivých plodin jako jsou brambory, cukrovka, salát, mrkev nebo rajčata

je třeba provést orbu a dodržet odstup minimálně 120 dnů od aplikace. Nelze vysévat jeteloviny, hrách, fazol a jiné luskoviny v období 12 měsíců po aplikaci přípravku v dávce 2,0 l/ha. Hnůj a zbytky rostlin získané z porostů ošetřených touto dávkou smí být použity pouze na loukách a pastvinách nebo na pozemcích určených k pěstování obilnin a trav. Veškerá organická hmota z porostů ošetřených dávkou 2,0 l/ha nesmí být zapravena do půdy.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice tvrdá, tritikale, pšenice jarní, ječmen jarní, oves, kukuřice, louky a pastviny/travní porosty
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, pšenice tvrdá, tritikale, kukuřice
5
0
0
0
louky a pastviny/travní porosty
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–39 BBCH AT 0,75 l 150–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 12–45 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
Kukuřice POST 13–16 BBCH max. do výšky kukuřice 20 cm AT 1 l 200–300 l max. 1×
Louky POST 7* 2 l 300–400 l max. 1×, stávající porosty
Louky POST od 13 BBCH 7* 0,75 l 200–400 l max. 1×, nově založené porosty
Oves jarní POST 12–31 BBCH AT 0,75 l 150–400 l max. 1×
Pastviny POST 7* 2 l 300–400 l max. 1×, stávající porosty
Pastviny POST od 13 BBCH 7* 0,75 l 200–400 l max. 1×, nově založené porosty
Pšenice jarní POST 12–39 BBCH AT 0,75 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–45 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–31 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×, pouze pšenice tvrdá
Tritikale ozimé POST 12–31 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–31 BBCH AT 1 l při aplikaci na podzim max. dávka 0,75 l/ha 150–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail