BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

FRAGMA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

150–300 l/ha na podzim,
200–400 l/ha na jaře

postřik

1× na podzim nebo 1× na jaře

trávy

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, řepka olejka-výdrol;

- plevele méně citlivé: chrpa modrák, merlík bílý, rdesna.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, žito ozimé, tritikale ozimé, oves, trávy

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Ječmen ozimý POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Oves jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Oves ozimý POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Oves ozimý POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Pšenice jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Pšenice ozimá POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Trávy POST jaro, 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Tritikale ozimé POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Žito ozimé POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Žito ozimé POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
detail