Chemap Agro s.r.o.

GLOBUS

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- NEAPLIKOVAT přípravek ručně!
- Důkladně vypláchněte obal.
- Zajistěte míchání během aplikace.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, žito, tritikale

150–400 l/ha

postřik

1× za rok

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: heřmánkovité plevele (heřmánkovec přímořský, rmen rolní, heřmánek terčovitý, heřmánek pravý), svízel přítula, brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice rolní a výdrol ozimé řepky), ptačinec žabinec, pohanka svlačcovitá a další rdesnovité plevele, úhorník mnohodílný, výdrol slunečnice, mák vlčí;

- plevele méně citlivé: šťovíky, chrpa modrák, pelyňek černobýl, pcháč oset.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé, pšenice jarní, ječmen jarní

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–19 BBCH AT 0,08 l 150–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 13–32 BBCH, plevele 12–19 BBCH AT 0,1 l 150–400 l max. 1× za rok
Pšenice jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–19 BBCH AT 0,08 l 150–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 13–32 BBCH, plevele 12–19 BBCH AT 0,1 l 150–400 l max. 1× za rok
Tritikale ozimé POST 13–32 BBCH, plevele 12–19 BBCH AT 0,1 l 150–400 l max. 1× za rok
Žito ozimé POST 13–32 BBCH, plevele 12–19 BBCH AT 0,1 l 150–400 l max. 1× za rok
detail