BASF
BASF
BASF

AGRA

MINSTREL

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, kukuřice, oves, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: obilniny - dávka 0,75 l/ha - pohanka svlačcovitá (do 4 listů), svízel přítula, konopice polní (do 10 cm), ptačinec žabinec (do 5–10 cm), pomněnka rolní (do 5 cm), rdesno ptačí (do 2 listů);

obilniny - dávka 1,0 l/ha - pohanka svlačcovitá (do 6 listů), svízel přítula, ptačinec žabinec, pomněnka rolní, konopice polní (do fáze kvetení), rdesno ptačí (do 2 listů) hluchavka nachová, lilek černý (do 4 listů).

Pokyny k aplikaci:

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech nebo při teplotách vyšších jak 25 °C.

Obilniny: Neaplikujte při teplotách nižších než 10 °C.

Kukuřice: Neaplikujte při teplotách nižších než 5 °C.

Pšenice jarní, ječmen jarní, pšenice ozimá, ječmen ozimý: Termín aplikace: postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12–39).

Žito ozimé, oves ozimý, tritikale, oves jarní: Termín aplikace: postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31).

Kukuřice na siláž: Termín aplikace: od 3. do 6. listu kukuřice (BBCH 13–16).

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány následující plodiny: jarní obilniny, jarní řepka olejka, kukuřice, cibule, mák nebo trávy. Dodržujte odstup min. 5 týdnů od aplikace.

Následné plodiny: Po normální sklizni plodiny ošetřené přípravkem Minstrel lze vysévat všechny plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vypláchněte aplikační zařízení za použití čisticího prostředku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

kukuřice, ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 13–16 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l pouze kukuřice na siláž, max. 1×
Oves jarní POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Oves ozimý POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
detail