Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

MINSTREL

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, kukuřice, oves, pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: obilniny - dávka 0,75 l/ha - pohanka svlačcovitá (do 4 listů), svízel přítula, konopice polní (do 10 cm), ptačinec žabinec (do 5–10 cm), pomněnka rolní (do 5 cm), rdesno ptačí (do 2 listů);

obilniny - dávka 1,0 l/ha - pohanka svlačcovitá (do 6 listů), svízel přítula, ptačinec žabinec, pomněnka rolní, konopice polní (do fáze kvetení), rdesno ptačí (do 2 listů) hluchavka nachová, lilek černý (do 4 listů).

Pokyny k aplikaci:

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech nebo při teplotách vyšších jak 25 °C.

Obilniny: Neaplikujte při teplotách nižších než 10 °C.

Kukuřice: Neaplikujte při teplotách nižších než 5 °C.

Pšenice jarní, ječmen jarní, pšenice ozimá, ječmen ozimý: Termín aplikace: postemergentně od 2. listu do fáze objevení se jazýčku praporcového listu (BBCH 12–39).

Žito ozimé, oves ozimý, tritikale, oves jarní: Termín aplikace: postemergentně od 2. listu do fáze objevení se 1. kolénka (BBCH 12–31).

Kukuřice na siláž: Termín aplikace: od 3. do 6. listu kukuřice (BBCH 13–16).

Náhradní plodiny: V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány následující plodiny: jarní obilniny, jarní řepka olejka, kukuřice, cibule, mák nebo trávy. Dodržujte odstup min. 5 týdnů od aplikace.

Následné plodiny: Po normální sklizni plodiny ošetřené přípravkem Minstrel lze vysévat všechny plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku důkladně vypláchněte aplikační zařízení za použití čisticího prostředku. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

kukuřice, ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Kukuřice POST 13–16 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l pouze kukuřice na siláž, max. 1×
Oves jarní POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Oves ozimý POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 0,75 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 12–39 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–31 BBCH, plevele dvouděložné AT 1 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail